Jong talent? Zo houd je ze binnenboord

Hoe vinden we jong talent voor onze organisatie? En hoe houden we ze vast? Het zijn vragen waarmee veel gemeenten worstelen. De afgelopen jaren heeft Job Coenen, na het behalen van zijn master Organisatiekunde, bij flink wat gemeenten een kijkje in de keuken genomen. In deze blog legt hij uit waarom het afbreken van bureaucratische muren zijn belangrijkste aanbeveling is.

Toch maar niet in vaste dienst

Job: “Tijdens mijn traineeship had ik maandelijks contact met leeftijdsgenoten, waarvan een groot deel ook als trainee binnen een gemeente werkte. Als we samen lunchten kwam telkens de volgende vraag weer op tafel: ‘Tegen welke stroeve processen ben jij de afgelopen weken aangelopen?’ Die gesprekken waren vaak hilarisch. Maar het trieste is wel dat die stroefheid voor veel tafelgenoten uiteindelijk de belangrijkste reden was om na het traineeship niet in vaste dienst te gaan bij een gemeente.”

Bureaucratie jaagt jongeren weg

Ook uit onderzoek van het A&O- fonds blijkt dat bureaucratie de belangrijkste reden is dat jonge ambtenaren de overheid weer verlaten. Job: “Dat een flink deel van leeftijdsgenoten weer is vertrokken, is extra jammer omdat ze ook ervaarden dat het werken bij een gemeente ze veel extra kansen bood. Zeker in wat kleinere organisaties krijg je al snel verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd willen jonge professionals ook snelheid maken en dan bots je in de praktijk vaak tegen een bureaucratische muur op.”

Tien controlepunten

Job heeft dit zelf ook ervaren: “In het begin krijg je veel vrijheid. ‘Fouten maken mag’, hoor je dan. Maar in de praktijk zijn er in de meeste processen zo veel checks en controles ingebouwd om die fouten te voorkomen, dat je die vrijheid niet altijd ervaart. Een bestuurlijk besluitvormingsproces dat ik bijvoorbeeld uitgetekend had, bleek uiteindelijk langs tien controlepunten te moeten voordat het definitief was. In dit geval bovendien een aantal keer langs dezelfde persoon.”

Weg is alle motivatie en energie

Al die controle voelt niet alleen onvrij, het haalt ook nog eens alle snelheid en energie uit het werk. Job: “In de organisatiekunde is het algemeen bekend dat het vermogen om zelf dingen te kunnen regelen in je werk, leidt tot hogere motivatie bij medewerkers. Daarnaast leer je als jonge ambtenaar uiteindelijk ook meer van een goede fout, dan van een eindeloos proces gericht op het voorkomen van die fout. Dat is in ieder geval mijn ervaring.”

Schrap onnodige controles

Jobs advies voor gemeenten die jonge professionals binnenboord willen houden, luidt daarom dat ze eens goed naar de verantwoordingsstructuren in de organisatie moeten kijken. Job: “Misschien waren voor bepaalde controlepunten ooit goede redenen. Maar terwijl de wereld en de organisatie zijn veranderd, zijn die controlepunten gebleven en bij elkaar opgestapeld. Schrijf daarom een willekeurig proces eens uit, bijvoorbeeld de aanvraag van budget voor een project. Kijk eens hoeveel verantwoordingsmechanismes daarin voorkomen. En schrap diegene die niet echt noodzakelijk zijn.”

Jongeren nodig voor de digitale transformatie

Mede vanwege de enorme uitdaging op het gebied van digitalisering waarvoor gemeenten de komende jaren staan, zijn jonge mensen hard nodig. Job: “Ik spreek dan ook graag met managers bij gemeenten om ze vanuit mijn eigen ervaringen, en die van leeftijdsgenoten om me heen, te helpen voor jong talent een aantrekkelijke werkgever te zijn. Autonomie is daarin een sleutelbegrip. Iets wat overigens niet alleen voor jonge professionals belangrijk is. Ik weet zeker dat de wens tot meer autonomie er ook bij andere leeftijdsgroepen is.”

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.