Investeren in digitale vaardigheden? Dit kunt u leren van assetmanagement!

“Onze medewerkers zijn het meest waardevolle dat we als gemeente bezitten.” We horen het vaak. En misschien roept u het zelf ook. Maar handelt u er ook na? Investeert u in hun waarde zoals u bijvoorbeeld ook in de waarde van uw software of straatmeubilair investeert? In deze blog leest u hoe de principes van assetmanagement u kunnen helpen na te denken over de ontwikkeling van medewerkers.

Niet alleen bedrijfsmiddelen zijn assets

Assets zijn die ‘zaken’ die waarde hebben voor uw organisatie. Traditioneel worden vooral bedrijfsmiddelen als assets gezien. Als voorbeeld voor lokale overheden kunt u denken aan wegen, lantaarnpalen, bankjes en dergelijke in de openbare ruimte. Software is een ander voorbeeld. Maar ook medewerkers of bijvoorbeeld evenementen hebben een waarde voor uw gemeente. Assetmanagement gaat over de vraag hoe u de balans tussen de prestaties, risico’s en kosten van uw waardevolle mensen, zaken of dingen de juiste kant op laat slaan.

Een eerste voorbeeld: uit de infra

Stel in uw gemeente ligt een weg (een asset) die verschillende woonkernen met elkaar verbindt. Burgers willen graag een zeer veilige en betrouwbare weg, met een laag risico op ongelukken en opstoppingen. Dus naast de wettelijke verplichtingen zorgt u voor extra verlichting, goede signalering en vooral ook regelmatig onderhoud. Dat kost geld, maar die hogere kosten zorgen voor een optimale prestatie en lagere risico’s. U krijgt dus waarde voor uw geld terug.

assetmanagement

Een tweede voorbeeld: uit de IT

Stel u heeft in 2008 een applicatie aangekocht. Deze draait naar uw volle tevredenheid op uw pc. De prestaties zijn nog steeds zoals u ooit had verwacht en gekregen. U koopt dan ook nooit nieuwe versies van de software. De software voldoet echter waarschijnlijk niet aan de nieuwe eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Of wellicht is deze nog gebaseerd op oude wetgeving. Uw kosten zijn daardoor laag, maar de risico’s die u loopt zijn wel hoog.

Medewerkers als uw belangrijkste assets

Medewerkers leveren prestaties voor uw organisatie. Dat doen zij door gebruik te maken van bepaalde voorzieningen en het inzetten van de eigen kennis en kunde. In ruil daarvoor ontvangen zij een uitdagende werkomgeving, met fijne collega’s, een mooi salaris en goede andere arbeidsvoorwaarden. Door de inzet van gekwalificeerde medewerkers voldoet uw organisatie aan haar taken en voorkomt u klachten, aansprakelijkheid door schade etc. Medewerkers kosten dus geld, maar verhogen de prestaties van uw organisatie en verminderen de risico’s die uw organisatie loopt.

Medewerkers bij gemeenten zijn honkvast

Uit onderzoek weten we dat binnen overheidsorganisaties 60% van de medewerkers al tien jaar of langer dezelfde baan heeft. Dat is lang. In de zomer van 2009 bijvoorbeeld was Vista nog hét besturingssysteem dat op nieuwe pc’s werd geïnstalleerd. Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van zowel soft- als hardware in uw organisatie. Denk alleen maar eens aan de nieuwe, snelle mogelijkheden om gegevens te delen en die gegevens begrijpbaar weer te geven. En naast uw pc heeft u waarschijnlijk ook een smartphone of tablet voor uw werk. Bovendien zijn ook uw gemeentetaken en de wet- en regelgeving flink veranderd.

Eenmaal gekwalificeerd, altijd gekwalificeerd?

Zijn de digitale vaardigheden van de medewerkers in uw organisatie meegegroeid met die veranderingen? Op de website van het World Economic Forum staan acht vaardigheden die we onze kinderen moeten leren. Een selectie:

  • Gebruik van apparaten en media
  • Digitale veiligheid, zoals het kunnen omgaan met online risico’s
  • Digitale beveiliging, zoals het vermogen om digitale bedreigingen zoals hacken, scamming en malware te herkennen en in staat zijn tools te gebruiken die helpen data te beschermen
  • Digitale communicatie, oftewel het vermogen om digitale technologieën en media te gebruiken om met anderen te communiceren en samen te werken
  • Digitale geletterdheid, waaronder informatievaardigheden.

Bezitten uw collega’s deze vaardigheden? Is iedereen in staat veilig om te gaan met pc’s, smartphones, tablets, enzovoorts? Worden de mogelijkheden van de gebruikte digitale systemen volledig benut? En maakt men de slimste keuze uit het aanbod van applicaties? Of doet iemand bijvoorbeeld alles in Word en Outlook, terwijl Teams, Sway of Stream efficiënter zouden zijn?

Investeer in uw belangrijkste assets

Terug naar assetmanagement en de balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Het verbeteren van digitale vaardigheden vraagt inspanning en kost geld. Maar daar krijgt uw organisatie iets voor terug: collega’s die de mogelijkheden van de digitale middelen veel beter benutten, waarbij de risico’s op digitale ongevallen veel lager zijn. Dus door te investeren in digitale vaardigheden vergroot u de waarde van medewerkers. Dat is goed voor uw organisatie, dat is ook goed voor de medewerkers.

Breng de kennisbehoefte in kaart

Quarant helpt u graag de kennisbehoefte van uw organisatie in kaart te brengen. En een goede balans te zoeken tussen de kosten, prestaties en risico’s als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.