Interview Duo+: een teamleider die medewerkers laat excelleren

Vorig jaar 1 oktober startte Herman Hogendoorn, partner bij Quarant, als interim teamleider I&A bij Duo+. In november dit jaar gaf hij het stokje weer over. Hoe heeft het team het leiderschap van Herman ervaren? We spraken drie enthousiaste teamleden.

Een nieuwe samenwerking

De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel werken sinds begin 2016 op veel terreinen samen in de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+. Voor de circa 35 medewerkers van I&A betekende dit dat ze op 1 januari van vorig jaar één team werden dat vier organisaties moest bedienen (Duo+ en de drie gemeenten). Een verandering die ook nog eens onder hoge tijdsdruk vorm moest krijgen. Geen gemakkelijke opgave dus.

Hoge tijdsdruk

André de Vet, senior ICT-adviseur bij Duo+: “Op 1 januari 2016 moest iedere gebruiker op elke locatie kunnen werken alsof hij in zijn eigen gemeentehuis zat. Om dat in een korte tijd voor elkaar te krijgen, ging logischerwijs de meeste aandacht uit naar ICT-infrastructurele vragen. Tegelijkertijd kregen zowel de gebruikers als wij in korte tijd met enorm veel veranderingen te maken: nieuwe werkplekken, nieuwe spullen, nieuwe applicaties, nieuwe werkwijzen en zo door. Voor de begeleiding van de gebruikersorganisatie was minder aandacht dan je graag zou willen.”

I&A als gezicht van de verandering

Voor I&A betekende de oprichting van Duo+ niet alleen heel veel werk, het team werd voor de gebruikers ook het gezicht van de verandering. Sharon van Hees, adviseur digitaal werken bij Duo+: “Gebruikers hoorden van ons dat ze een nieuwe versie van Outlook kregen, voortaan met Skype moesten bellen, op een andere manier moesten thuiswerken en zo door. Hierdoor werden we het gezicht van de verandering, ook voor zaken waarvoor we niet verantwoordelijk waren. Omdat daarbij lang niet alles goed ging, kwam de reputatie van I&A ten onrechte onder druk te staan.”

Een beschermend schild

Toen halverwege vorig jaar de functie van teamleider I&A vacant werd, is bewust gekozen voor een externe invulling, vertelt André: “We zochten iemand die weet hoe je de klanttevredenheid kunt vergroten en tegelijkertijd de druk op het team kunt verlichten door als een soort schild op te treden tegen de soms sterk uiteenlopende wensen van de verschillende MT’s. Bovendien moest binnen het team ook een aantal menscomplexere situaties worden opgepakt. We spraken met verschillende kandidaten, waarvan Herman ons het meest geschikt leek voor die rol.”

Intermediair tussen team en organisatie

Michael Roovers, senior adviseur informatiemanagement bij Duo+: “Juist bij een situatie waar onvrede heerst, heb je iemand nodig die de rol van intermediair tussen team en buitenwereld krachtig oppakt. Hoe presenteren we onszelf aan de business? Wat zijn de waarden van waaruit we willen werken? Hoe brengen we onze plannen voor het voetlicht? Herman heeft dat vanaf dag één enorm voortvarend opgepakt, ongetwijfeld mede door zijn jarenlange ervaring als consultant.”

Leidinggeven op basis van gelijkwaardigheid

Voor de medewerkers van Team I&A was Herman juist geen buitenstaander. Sharon: “Herman was al heel snel een van ons. Hij is echt een fijne man die je op basis van gelijkwaardigheid behandelt. Herman creëert ruimte voor je en stimuleert je die in te nemen. Hij doorziet persoonlijke eigenschappen ook goed, zelfs die eigenschappen waarvan je zelf denkt dat je ze goed kan wegstoppen. Dat vind ik heel knap. Het geeft veel vertrouwen als je merkt dat je als mens gezien wordt.”

De kracht van mensen

Michael: “Herman is goed in het herkennen van het talent van mensen en mensen vervolgens ook te stimuleren hun mogelijkheden te gebruiken. Verantwoordelijkheden legt hij graag bij medewerkers zelf.” Sharon: “Een goed voorbeeld daarvan is de invulling van de rol van digitaal adviseur. We zochten antwoorden op de vraag hoe we gebruikers kunnen helpen beter gebruik te maken van de vele digitale hulpmiddelen die ze hebben. Herman heeft ons begeleid in het vinden van antwoorden op die vraag door ons zelf die antwoorden te laten bedenken en in de praktijk te laten uitproberen.”

De ruimte om te excelleren

André: “Herman is werkelijk geïnteresseerd in hoe het met je gaat. Hij besteedt daar veel aandacht aan. Dat is overgeslagen op het hele team. We waren al hecht, maar zijn onder invloed van Herman nog zorgzamer naar elkaar toe geworden.” Sharon: “Die aandacht voor elkaar komt de samenwerking ten goede. Het helpt enorm als je naar elkaar kunt luisteren en elkaar wilt begrijpen. Dat heeft Herman teruggebracht in een voor ons team zeer zware periode. Hij heeft gezorgd voor een veilige omgeving waarin mensen de ruimte krijgen hun kennis en vaardigheden te benutten. Hierdoor zijn de prestaties van mensen en het hele team gegroeid.”

Meer structuur en nieuwe stappen

Michael: “In de fase voordat Herman kwam, was het zaak iets neer te zetten zodat gebruikers aan de slag konden. Dat moest links- of rechtsom gewoon gebeuren. Vanaf het moment dat Herman kwam, hebben we meer structuur aangebracht in onze werkwijzen. Tegelijkertijd hebben we de volgende stappen gezet in de verdere digitalisering en informatisering van de organisatie. Belangrijk hulpmiddel daarbij waren de weekstarts die Herman heeft ingevoerd. Bijkomend ironisch effect daarvan was dat op onze afdeling overal gele briefjes hingen, terwijl we andere afdelingen probeerden te overtuigen meer digitaal te werken.”

Verder op eigen benen

Op 1 november van dit jaar heeft Herman afscheid genomen. Hij laat een team achter dat weer sprankelt en in staat is zichzelf verder te ontwikkelen. Gebruikers en de organisatie zijn een stuk meer tevreden dan een jaar geleden. De nieuwe teamleider, Lobke Westra, komt uit de eigen organisatie. Ze werd gekozen via een selectieprocedure waarin ook twee externe kandidaten meededen. Het is een prima illustratie dat het team in staat is de volgende fase weer op eigen benen te staan.