Informatisering is van ons allemaal!

Gemeentelijke organisaties worden steeds opener, gaan meer samenwerken in ketens en maken meer gebruik van data. De belofte hierbij is betere dienstverlening, modernere digitale werkomgevingen en efficiëntere bedrijfsvoering. “Die belofte is alleen waar te maken als gemeenten informatisering zien als een verantwoordelijkheid voor de hele organisatie”, stelt Wim Hoekstra, partner bij Quarant. “Hiervoor is het nodig zes cruciale competenties op drie niveaus in te vullen.”

Informatisering is van de hele organisatie

Momenteel zien veel gemeenten informatisering vooral als een feestje van de afdeling I&A. Het gevolg is dat ICT- investeringen zelden hun volledige rendement halen. Wim: “Dat rendement zou bij de vakafdelingen moeten liggen, maar daar ontbreekt het vaak aan mensen met kennis van informatiemanagement en mensen die verandertrajecten goed kunnen leiden. De projectleiding bij de implementatie van een applicatie komt dan al snel bij I&A terecht. Eigenaarschap en projectleiding van de verandering is daarmee niet goed belegd. De organisatie loopt het risico dat de focus op de techniek komt te liggen, met te weinig aandacht voor de kansen van nieuwe functionaliteiten voor de dienstverlening of bedrijfsvoering.”

Veranker informatisering in het DNA van de organisatie!

Zes cruciale competenties

Willen gemeenten de vele digitale ontwikkelingen die op ze afkomen benutten? Dan moeten ze zes competenties, op zowel strategisch (maken van beleid), tactisch (initiëren van projecten) als uitvoerend (beheer en productie) niveau invullen. Wim: “Het gaat om verandertrajecten leiden – informatiebeveiliging en privacybescherming – functioneel beheer – databeheer & DIV – datamanagement, databeheer en data-analyse – automatisering.”

Strategisch, tactisch en operationeel

Gemeenten hebben deze competenties vaak wel in huis, maar niet op alle drie de niveaus. Dat is wel nodig. Wim: “Neem als voorbeeld informatiebeveiliging. Je kunt een CISO benoemen, maar dat is een strategische functie. Deze kan een visie en beleid uitstrooien over de organisatie, maar het heeft pas effect als beveiligingsbeheerders (tactisch) en medewerkers op de afdelingen (operationeel) dat oppakken.”

Informatisering verankeren in het DNA

Adrie van Bohemen, partner bij Quarant, onderstreept de noodzaak informatisering in het DNA van de hele organisatie te nestelen: “We helpen gemeenten hiermee door eerst de digitale ambities expliciet te verwoorden. Op basis van een quickscan matchen we die ambities met de huidige situatie en creëren we een roadmap om alle benodigde competenties in te vullen.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u de informatisering in het DNA van uw organisatie verankert? Neem dan vrijblijvend contact op met Wim Hoekstra: wim.hoekstra@quarant.nl of 06 212 606 38.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.