I&A-samenwerking: harmoniseer niet alleen applicaties

Schaalvoordeel via een gecentraliseerd I&A-samenwerkingsverband? Het klinkt logisch. Maar de voordelen zijn alleen te oogsten als de samenwerkingspartners ook bereid zijn zaken als werkprocessen en informatiemanagement vergaand te harmoniseren.

Stagnerende samenwerking

Quarant wordt regelmatig gevraagd bij te springen bij I&A-samenwerkingsverbanden waarbij de integratie stagneert. De belangrijkste reden van die stagnatie is vaak dat de samenwerking zich beperkt tot de automatisering. Dit terwijl de keuze voor dezelfde applicaties eigenlijk pas het begin is van een werkelijk succesvol samenwerkingsverband.

Harmoniseren op alle fronten

Werkelijk voordeel halen partners pas uit hun samenwerkingsverband als ze ook de producten en diensten op hun geharmoniseerde wijze kunnen aanbieden. In ieder geval de basis ervan. Het gaat dan niet alleen om de definities van die producten en diensten, maar ook om de inrichting van de werkprocessen, de aansturing van het management en zelfs de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan.

Visie op informatisering voorwaarde

Een belangrijke eerste stap in de harmonisering van al die onderdelen is de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de rol van informatisering voor lokale overheden. Welke informatie hebben publieksprofessionals nodig om burgers en bedrijven goed te bedienen? Op welke manier? En hoe kan de afdeling I&A daarvoor zorgen?

Automatisering volgend

Die visie op informatisering moet als basis dienen voor de taken van het samenwerkingsverband en de keuzes in de automatisering. Nu gebeurt het te vaak nog andersom. De gekozen automatisering bepaalt de rol die een centraal samenwerkingsverband krijgt, de diensten die de partners kunnen afnemen en de wijze van communicatie. Dat leidt gegarandeerd tot frustraties bij de verschillende partners.

Meer informatie

Quarant begeleidt momenteel diverse samenwerkingsverbanden bij de harmonisering van werkprocessen en applicaties. Meer informatie via Wim Hoekstra 06 212 606 38 of wim.hoekstra@quarant.nl.