i-NUP Academy: krachtige wisselwerking tussen theorie en praktijk

“Deelnemers aan de i-NUP Academy delen actief kennis met collega’s uit andere gemeenten,” vertelt Adrie van Bohemen. “Bijzonder waardevol,  want daardoor weten gemeenten elkaar sneller en makkelijker te vinden bij het oplossen van e-kwesties. Zo ontstaat een mooie wisselwerking om theorie en praktijk op elkaar aan te sluiten. Door kennis te delen, kunnen we elkaar versterken. En daar levert Quarant graag zijn bijdrage aan.”

i-NUP Academy: kennis delen

Als docent en i-Coach bij de i-NUP Academy geeft Adrie van Bohemen zijn kennis graag door aan anderen. “Ik vind het geweldig als informatiemanagers daardoor de slag kunnen maken van theorie naar praktijk.” Als Quaranter werkt hij dagelijks aan het versterken van i-functies binnen gemeenten. Hierdoor hebben Van Bohemen en  zijn collega’s de afgelopen jaren een schat aan kennis en praktijkervaring opgebouwd met de Basisregistraties en het inrichten van gegevensbeheer en –management.


Door e-kennis te delen met elkaar, kunnen we elkaar versterken. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan als Quaranter en als docent en i-Coach aan de I-NUP Academy.”
Adrie van Bohemen, gecertificeerd i-Coach

i-Coaching op de werkvloer

“In opdrachten en intervisiegroepjes wisselen we informatie uit en zoeken we oplossingen voor situaties waarmee deelnemers in de praktijk geconfronteerd worden. Ook kom ik bij een aantal gemeenten langs om op de eigen werkvloer te sparren over de uitdagingen waar ze voor staan. Behalve inhoudelijke issues bespreken we belemmeringen waar zij persoonlijk tegenaan lopen bij het uitoefenen van hun i-functie.”

i-NUP Academy: positieve flow

“Persoonlijk vind ik het ontzettend leuk om les te geven en mensen te coachen. Bovendien geeft het me enorm veel energie dat deelnemers aan de i-NUP Academy creatief worden en nieuwe initiatieven in de eigen organisatie nemen. Zij brengen het geleerde echt in de praktijk en gaan aan de slag met onder meer de i-spiegel en de BAG en WOZ-instrumenten die ze op de i-NUP Academy aangereikt krijgen.”

i-NUP Academy: elkaar versterken

“De drijfveer van Quarant is om gemeenten in beweging te brengen. Telkens weer ben ik dan ook prettig verrast als deelnemers veranderingen binnen hun organisatie weten door te voeren.”

Meer informatie over i-Coaching of kennisdeling?

Bel Adrie van Bohemen: 06-53371487 of mail Adrie.van.Bohemen@quarant.nl.