GGI-Veilig: hoe is het met uw digitale weerbaarheid gesteld?

De digitalisering grijpt zo snel om ons heen dat het soms lijkt of iedereen maar met oogkleppen op doordendert. De voordelen en nieuwe mogelijkheden staan volop in de aandacht, over de risico’s hoort u minder. Maar ze zijn er wel. Daarom is het goed dat VNG Realisatie met GGI-Veilig gemeenten helpt digitaal weerbaarder te worden.

21.000 datalekken in een jaar

In 2018 werden er bijna 21.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek kan ontstaan doordat hackers inbreken in het netwerk van uw organisatie zonder dat iemand dat door heeft. Vaak ook worden datalekken veroorzaakt door menselijke fouten. Zo sloot Bureau Jeugdzorg Utrecht een oude domeinnaam niet goed af. Hierdoor werden 3200 zeer gevoelige patiëntendossiers openbaar toegankelijk.

GGI-Veilig van VNG Realisatie

Met GGI-Veilig wil VNG Realisatie gemeenten helpen hun digitale weerbaarheid te vergroten en hun ICT-infrastructuur veiliger te maken. Dit is op de eerste plaats nodig om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen in de overheid blijven houden. Daarnaast is een veiligere ICT-infrastructuur en een voldoende mate van digitale weerbaarheid nodig om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Gezamenlijke aanbesteding informatiebeveiligingsproducten

GGI-Veilig versterkt de gemeentelijke ICT-infrastructuur door gezamenlijk verschillende informatiebeveiligingsproducten aan te besteden. Het gaat onder andere om Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC). Hiermee kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week informatie uit uw ICT-infrastructuur verzamelen en analyseren. Doel is kwetsbaarheden ontdekken voordat hackers dat doen en aanvallen en verdacht gedrag in een vroeg stadium signaleren. GGI-Veilig biedt daarnaast nog twaalf aanvullende beveiligingsproducten en zes extra expertisediensten als een firewall, Advanced Persistent Threat Protection, Anti-DDoS, pentesten, etc.

Digitale weerbaarheid van de organisatie

Digiveiligheid is overigens zeker niet alleen een technisch verhaal. Medewerkers moeten ook veilig met soft- en hardware omgaan en zich bewust zijn van de gevaren. Verder moet informatieveiligheid in de werkprocessen van uw organisatie geborgd zijn. Dit alles samen valt onder de naam ‘digitale weerbaarheid’. GGI-Veilig heeft een model ontwikkeld waarmee u die digitale weerbaarheid van uw organisatie kunt meten en vergroten: Volwassenheidsmodel Digitale Weerbaarheid (GGI-VDW) .

Start vandaag!

Het Volwassenheidsmodel Digitale Weerbaarheid helpt u ook te bepalen welke diensten en producten van GGI-Veilig u het beste af kunt nemen. We helpen u graag dit model op de juiste manier te gebruiken. We kennen niet alleen de producten en diensten van GGI-Veilig, maar weten ook goed wat er leeft en speelt bij gemeenten. Niet voor niets zijn we al meer dan twintig jaar een betrouwbare kennis- en veranderpartner bij gemeenten. Daarnaast hebben we een eigen aanpak en middelen ontwikkeld om de digitale vaardigheden van medewerkers te meten en te vergroten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over GGI-Veilig? Of over de manier waarop we u bij de keuze en implementatie van producten en diensten ervan kunnen helpen? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen.

Zie ook: GGI-Veilig: verhoog de digitale weerbaarheid van uw organisatie.