Van data naar datagedreven sturing

Dankzij ontwikkelingen als Smart cities, Internet of Things (IoT) en Blockchain gaat de hoeveelheid beschikbare data binnen gemeenten de komende periode flink toenemen. Dit biedt nog meer kansen voor datagedreven sturing. Maar hoe zorgt u ervoor dat u daadwerkelijk waardevolle informatie uit al die data kunt halen?

Op weg naar datagedreven sturing

Gemeenten worden steeds meer een centrale informatieregisseur in het web van burgers, bedrijven, partners en andere overheden. Betrouwbare en actuele data is, naast bijvoorbeeld kennis en vaardigheden van medewerkers, een belangrijke voorwaarde voor goede dienstverlening. Datagedreven sturing op basis van die beschikbare data maakt het mogelijk om nog klantgerichter te werken, werkprocessen te vereenvoudigen en betere beslissingen te nemen.

Verzamelen, beheren en delen van data

De afgelopen jaren hebben gemeenten flink geïnvesteerd in de kwaliteit van hun informatievoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de basis- en kernregistraties; maar ook de kwaliteit van gegevens in backoffice-systemen is verbeterd. Daarmee beschikken gemeenten over een ‘gouden bron’ van actuele en betrouwbare gegevens. Verder hebben gemeenten veel geïnvesteerd in hard- en software om informatie te digitaliseren en in applicaties waarmee medewerkers informatie kunnen verzamelen, beheren en delen.

De data van legacy applicaties

Helaas is de afgelopen periode ook gebleken dat de data van veel verouderde vakapplicaties (legacy applicaties) minder goed toegankelijk is. De reden is dat binnen de software ervan functionaliteiten, de gebruikersinterface en de data sterk met elkaar zijn verweven. Dit betekent dat je om gegevens uit te wisselen ingewikkelde koppelvlakken nodig hebt. Het betekent ook dat nieuwe oplossingen voor bijvoorbeeld datagedreven sturing vaak niet goed samenwerken met die applicaties.

Data-orkestratie

Gegevensmanagers hebben uiteraard wel naar oplossingen gezocht om de data uit de legacy applicaties toch te ontsluiten. Dit gebeurt meestal in datastores. De data uit verschillende bronnen wordt dan realtime of via ‘extract, transform en load’ (ELT) verzameld, vergeleken, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. Daarbij wordt de data vaak ook geschoond, samengevoegd en eventueel geanonimiseerd. De hele proces noemen we data-orkestratie. Het resultaat is een datastore met herbruikbare data die bijvoorbeeld ook voldoet aan de AVG-richtlijnen.

De komst van apps en mobile devices

Zo’n datastore biedt tal van nieuwe mogelijkheden wanneer gemeenten de gegevens erin als opendata beschikbaar stellen voor extra informatie bij andere werkprocessen, voor datagedreven sturing of om uw smart city verder te ontwikkelen. Ontwikkelaars kunnen deze data bijvoorbeeld gebruiken voor nieuwe zakelijke apps voor medewerkers. Dit past bij de ontwikkeling dat steeds meer medewerkers ook mobiele devices gebruiken voor hun werk.

Publieke apps

Daarnaast kan opendata gebruikt worden voor allerlei publieke apps. Deze apps kunnen bijvoorbeeld de beschikbare data analyseren en overzichtelijk presenteren. Of ze gebruiken de data als basis voor nieuwe functionaliteiten. Voorbeelden zijn navigatiediensten, OmgevingsAlert en openspending, maar ook makelaarsdiensten maken er graag gebruik van. Op die manier profiteren ook burgers en bedrijven van uw verzamelde informatie en dragen ze op hun beurt bij aan uw smart city. Dit past bovendien uitstekend bij het principe van de gemeente als open en transparant overheidslichaam.

Data-orkestratie en uw IT-architectuur

Mogelijkheden genoeg dus. Maar waar in uw IT-architectuur moeten uw datastores zich bevinden als u data wilt hergebruiken en er nieuwe technieken op los wilt laten? En laat u de applicaties voor data-orkestratie voor u op maat ontwikkelen of maakt u gebruik van standaard cloudtoepassingen? Deze laatste bieden u dankzij API’s en webservices veel gemak en snelheid bij het realiseren van nieuwe toepassingen. U moet daarbij uiteraard wel de veiligheid en privacy van uw gegevens kunnen waarborgen.

Quarant helpt

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden die datagedreven sturing uw organisatie biedt. En over een toekomstbestendig ontwerp van uw data-architectuur. Met onze kennis en ervaring zijn we een inspirerende en drijvende kracht bij het vaststellen van de visie en strategie voor digitale dienstverlening, de aanschaf van ondersteunende applicaties en het opstellen van een effectief gebruikersadoptieprogramma voor de medewerkers.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.