CIO: exploitant en bewaker van het nieuwe goud?

Publieke dienstverlening, financiën, data-gestuurd werken, vergunningverlening, machine learning, kunstmatige intelligentie, LEAN werken; allemaal zeer uiteenlopende vakgebieden die één ding gemeen hebben: hun behoefte aan data. Daarom wordt data ook wel het ‘nieuwe goud’ genoemd. Hoe gaat jouw organisatie om met dat goud? Is het strategisch gebruik en de beveiliging ervan een vast gespreksonderwerp aan de directietafel?

Datum
13 december 2021
Auteur
Dennis van der Valk
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
3 min

Data is goud waard

We kennen allemaal de grote miljardenbedrijven die hun verdienmodel hebben gebaseerd rondom het gebruik, verhandelen en benutten van informatie uit data. Soms omstreden omdat het om persoonlijke gegevens en beïnvloeding gaat, zoals Facebook. Maar ook minder omstreden zoals TomTom, dat niet alleen informatie geeft over routes, maar ook over flitsers, files etc. Data is letterlijk goud waard voor deze bedrijven. Gemeenten maken weliswaar geen miljardenwinst met hun data, maar het verzamelen, beheren en verwerken van data en op basis daarvan beslissingen nemen, is wel een van hun voornaamste werkzaamheden.

ICT is strategie

Als je je data als je goud ziet, kun je je ICT-tools zien als middel om dat goud te exploiteren. Met ICT zet je je data bijvoorbeeld om naar begrijpbare informatie, visualiseer je die informatie of verwerk je die informatie via algoritmes; dit alles om de juiste beslissingen te nemen en op maat diensten aan te bieden. Daarmee behoort ICT tot het domein van de primaire processen, ook bij gemeenten. Dit is iets wat gelukkig steeds meer organisaties inzien. Tegelijkertijd komt het daadwerkelijk handen en voeten geven aan een strategisch informatiebeleid veelal moeilijk van de grond. In directies is er nog altijd te vaak te weinig kennis op dit gebied.

De kloof tussen ICT en business

IT’ers in een organisatie zien vaak niet meer dan hun technische bril toelaat. Gevolgen van beslissingen op ICT-gebied voor de gehele organisatie worden door hen vaak niet volledig doorzien. Het is de oude kloof tussen ICT en business, waarover al veel is geschreven. ICT weet te weinig van de wensen en problemen van de business. De business weet te weinig van de mogelijkheden van ICT om nieuwe kansen en oplossingen te zien.

Dicht de kloof met een CIO

Door een Chief information officer (CIO) aan te stellen kun je de kloof tussen business en ICT dichten. Althans, als je de CIO niet ziet als iemand die zich hoofdzakelijk bezighoudt met een stabiele beheersbare ICT-omgeving. Bij kleinere organisaties is dat laatste vaak wel het geval. Maar zeker in het publieke domein, met een veelheid aan complexe en cruciale processen, is het belangrijk dat de CIO zich juist richt op een strategische toepassing van techniek in de bedrijfsprocessen.

CIO op het hoogste niveau

Een CIO kan zijn strategische functie alleen waarmaken als hij ook voldoende invloed heeft op het informatiebeleid van de organisatie. Vandaar dat een CIO bij voorkeur opereert op het hoogste organisatieniveau. Naast het formuleren van het strategisch ICT-beleid, heeft de CIO als taak het wegnemen van obstakels, scheppen van randvoorwaarden en het toezien op de besluitvorming van het strategisch ICT-beleid.

Niet alleen formele invloed

Cultuuraspecten spelen ook een belangrijke rol voor het functioneren van de CIO. Een CIO zonder invloed en draagvlak in de boardroom heeft geen speelveld. Daarmee doe je jezelf als organisatie ernstig tekort. Want net zoals je als CEO voor je financiën graag een CFO aan tafel hebt, wil je voor je datagoud een CIO aan tafel zien. Juist vanwege de grote waarde die informatie heeft voor de organisatie. Als je als gemeentelijke organisatie niet in staat bent die waarde adequaat, efficiënt en veilig te verzilveren, gaat je bedrijfsvoering en dienstverlening in de nabije toekomst flink haperen.

Meer informatie?

Dennis beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Dennis van der Valk
Verandering is altijd en overal. Hoe mensen en organisaties op verandering kunnen anticiperen? Daar zit mijn passie. Dat is waar ik goed in ben. Ik help organisaties om voorbereid te zijn op continue verandering. Dit begint met het schetsen van een vlijmscherpe visie, het monitoren van ontwikkelingen en te denken in mogelijkheden.
Pagina delen: