Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie – deel 4

In de blog Creëer een data-architectuur, de derde uit de serie over de 7 bouwstenen voor een datagedreven organisatie, las u waaraan u moet denken als u een data-architectuur ontwerpt. In deze blog leest u over de vierde bouwsteen: Kies voor een Agile-aanpak.

Bouwsteen 4: kies voor een Agile-aanpak

Voor gemeenten is het noodzakelijk dat ze het belang en de toegevoegde waarde van data veel meer gaan inzien. Dit geldt niet alleen voor de afdeling I&A, maar ook voor andere partijen binnen de gemeente. U kunt namelijk op basis van data de primaire processen in uw organisatie verbeteren. Om te ontdekken welke datasets daarvoor geschikt zijn en welke bruikbare informatie u daar daadwerkelijk uit kunt halen, is het nodig dat u pilots uitvoert.

Fail fast, fail cheap!

De meeste organisaties die datagedreven willen worden, moeten daarvoor de route ‘van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam’ afleggen, inclusief de noodzakelijke tussenstops. Een exploratieve strategie met pilots is daar het meest geschikt voor. Minder bedenken en meer uitproberen dus. Een manier van werken die je ook als ‘fail fast and fail cheap’ kunt omschrijven.

datagedreven Thomas Edison

Welke aanpak past hier het beste bij?

Betrek medewerkers uit de primaire processen en van partijen met wie u samenwerkt bij de pilots. Zorg voor voldoende tijd en budget om de pilots op te zetten. En organiseer regelmatig bijeenkomsten waarin een brede groep aan medewerkers kan meedenken. Voorkom dat het een feestje van alleen I&A wordt. Let er verder op dat u van de medewerkers uit blijft gaan en niet van de door hen gebruikte systemen. Qua aanpak past deze werkwijze eerder bij de scrum/agile methode dan bijvoorbeeld Prince2.

Start met workshops

Workshops zijn een goed middel om te kijken welke ideeën vanuit technologisch, sociologisch en economisch perspectief kansrijk zijn voor de pilots. Selecteer voor de workshops medewerkers met ontwikkeldrang in plaats van beheersdwang. De volgende serie van vier/vijf workshops werkt vaak erg goed:

 • Workshop 1: de start. Breng de stand van zaken van een primair proces in kaart. Kijk naar de medewerker/gebruiker in zijn/haar zakelijke context.
 • Workshop 2/3: genereer ideeën
 • Workshop 4: data-inhoudelijke conceptualisatie. De brug tussen technologie en economie.
 • Workshop 5: selectie en roadmapping

In beeld ziet dit er zo uit:

datagedreven agile

 

Agile kansrijke ideeën uitwerken

Het data-team gaat vervolgens de geselecteerde ideeën realiseren. Agile en datagedreven werken versterken elkaar daarbij vaak. Door kortcyclisch data te analyseren en door een pilot (eventueel laat in het proces) bij te sturen op basis van empirische inzichten, versnelt u de verbetercyclus. Soms betekent dit verder gaan met imperfecte data (95% betrouwbaarheid is genoeg). Soms betekent dit helemaal stoppen en iets anders gaan doen, omdat de analyse geen businesswaarde meer heeft door een nieuwe ontwikkeling.

Real time inzichten

Omgekeerd is een datagedreven organisatie faciliterend voor een Agile aanpak. Door real time inzichten uit data kunt u bijvoorbeeld sneller op veranderingen reageren. Die real time inzichten verminderen ook de ‘watervalreflex’. Verder wordt het gemakkelijker om samen te werken: als (near) real time de feiten op tafel liggen, wordt er in primaire processen minder vaak onderhandeld en sneller opgeleverd.

Volgende week bouwsteen 5 ‘Bied ruimte voor experimenten’.

+++

Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie

Dit is de vierde blog in een serie over zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie. Deze zeven bouwstenen zijn:

 1. Werk aan een data-cultuur
 2. Werf data-expertise
 3. Creëer een data-architectuur
 4. Kies voor een Agile-aanpak
 5. Bied ruimte voor experimenten
 6. Creëer bestuurlijk draagvlak
 7. Start vandaag!

 

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.