Wim Hoekstra bij Reporter Radio over gemeenten en ICT-leveranciers

Zijn ICT-leveranciers nog altijd koning in de gemeentelijke markt? Reporter Radio stelde deze vraag aan Wim Hoekstra, partner bij Quarant. Aanleiding is de flinke prijsverhoging die Vicrea onlangs aankondigde. Luister naar Wim Hoekstra in de uitzending van Reporter Radio.

Gemeenten gegijzeld

Anderhalf jaar geleden maakte Reporter Radio ook een uitzending over dit onderwerp. Toen was een prijsverhoging van PinkRoccade de aanleiding. Gemeenten gaven in een enquête aan zich gegijzeld te voelen door ICT-leveranciers. Een beheersing van de markt door twee grote partijen en onderhoudsgevoelige koppelingen zorgen voor een disfunctionele markt.

Beter georganiseerd

In Reporter Radio van 5 februari bevestigt Hoekstra dat de markt niet ideaal functioneert. Maar er is wel wat veranderd sinds anderhalf jaar geleden. Gemeenten werken beter samen. Zo is het verzet tegen de Vicrea prijsverhoging nu snel georganiseerd. En er is het initiatief ‘Samen Organiseren’ van VNG/KING dat bedoeld is om software gezamenlijk aan te besteden en te (laten) ontwikkelen.

Ook ICT-leveranciers in lastig parket

Overigens is de gemeentelijke markt ook voor ICT-leveranciers lastig. Het gaat om software die specifiek moet passen bij de complexe Nederlandse wet- en regelgeving. Dit betekent dat er maximaal zo’n 390 afnemers zijn (nog los van de vele samenwerkingsverbanden). Maatwerk vanuit het verleden en een minder stringent versiebeleid hebben ertoe geleid dat leveranciers veel energie in het beheer van verschillende (deels verouderde), soms zelfs klantspecifieke versies van software moeten blijven steken. Dan resteert minder investeringsruimte voor de broodnodige vernieuwing/innovatie. Leveranciers staan dan voor de keuze de overheidsmarkt te verlaten of hun prijzen (snel of geleidelijk) aan te passen. Het is natuurlijk aan de klant om aan te geven of ze hiermee wel of niet instemmen.

Innovatie is nodig voor betere dienstverlening

Cruciaal is dat burgers en bedrijven betere digitale dienstverlening verwachten van gemeenten. Veel van de (in keten) te gebruiken applicaties zijn daarvoor niet geschikt. Dit betekent dat gemeenten en ICT-leveranciers de komende jaren zullen moeten blijven investeren in innovatie. Zij zijn tot elkaar veroordeeld.

Applicaties krachtig aanbesteden

Quarant ondersteunt gemeenten bij aanbestedingen. Informatie over onze aanpak staat in Applicaties Qrachtig aanbesteden. Of neem contact op met Wim Hoekstra: 06 21 26 06 38, wim.hoekstra@quarant.nl.