Wat mag niet ontbreken in je post-corona I&A-beleid?

Het afgelopen anderhalf jaar werden organisaties gedwongen om, met stoom en kokend water, thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren. Inmiddels is er weer ruimte om vaker fysiek bij elkaar te zijn. Toch zal thuiswerken structureel onderdeel blijven uitmaken van veel werkweken. I&A moet dit zo goed mogelijk faciliteren. In dit artikel lees je welke onderwerpen daarom niet mogen ontbreken in je I&A-beleid.

Datum
5 juli 2021
Auteur
Klaas Bolte
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
3 min

1. De post-corona werkplek

Welke voorzieningen heb je nodig als de helft van de medewerkers thuis werkt en de andere helft op kantoor is? Hoe verbind je fysiek met digitaal tijdens vergaderingen? Welke afspraken maak je hierover met elkaar? Het nadenken over slim gebruik van de fysieke ruimte en beschikbare technieken hoort een vast onderdeel in je I&A-beleid te zijn.

2. Cloud, cloud, cloud

On-premise heeft geen toekomst meer. Leveranciers ontwikkelen op SaaS-platforms en dit is ook dé manier om thuiswerkplekken op een goede, gebruiksvriendelijke manier te faciliteren. Zeker in combinatie met Microsoft 365, dat onder Citrix niet goed functioneert. Denk ook goed na over hoe je informatie tussen je SaaS-applicaties op een veilige en controleerbare manier uitwisselt. Een gedegen I&A-cloudarchitectuur is de basis voor de ontwikkelingen de komende jaren

3. I&A-rollen van de toekomst

Je strategisch personeelsplan moet ruimte bieden aan nieuwe rollen bij I&A. Hiermee kun je de transitie van je organisatie ook op het gebied van personeel realiseren. Denk bij nieuwe rollen aan meer leveranciersmanagement, rollen rondom datagedreven werken, I-adviseurs en architecten, het versterken en professionaliseren van Functioneel Beheer en meer aandacht voor privacy & informatieveiligheid. Dit vraagt voor een deel andere kennis en andere vaardigheden dan de huidige I&A-rollen. Stem dit af met P&O!

4. Gegevensbeheer en datagedreven werken

Gegevensbeheer en datagedreven werken gaan elkaar versterken de komende jaren. Als de kwaliteit van gegevens onder de maat is, wordt dit zichtbaar door datagedreven werken. Tegelijkertijd kun je op basis van kwalitatief goede data prachtige (nieuwe) inzichten krijgen, sneller en gerichter sturen en beter beleid maken. Zorg ervoor dat je de komende jaren werkt aan het op orde brengen van de randvoorwaarden om datagedreven werken blijvend een plek te geven in de organisatie.

5. I-Governance

Geef in je I&A-beleid niet alleen antwoord op de vragen WAAROM je dingen doet en WAT je doet, maar ook HOE je dit gaat organiseren. Het inrichten van de juiste afstemmingsmechanismen, zowel horizontaal als verticaal in de organisatie, is ontzettend belangrijk. Dat regel je met I-Governance. Wie moet waarop sturen en wat is hiervoor nodig? Wie zijn opdrachtgevers, stakeholders, sponsors en adviseurs? Wie beoordeelt changes en zijn deze processen goed ingericht en bij iedereen bekend?

6. Privacy en veiligheid

Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als het gaat om privacy en veiligheid van gegevens. Dat geldt zowel op kantoor als op de thuiswerkplek. Welke risico’s kleven er aan houding en gedrag en welke impact kan dit hebben? Het bijbrengen van deze basiskennis moet stevig worden verankerd in je I&A-beleid. Met het faciliteren van het mobiele (thuis)werken wordt er immers een steeds groter beroep gedaan op houding en gedrag van medewerkers. Continu aandacht hiervoor is de sleutel tot veel minder puinruimen achteraf.

Informatiebeleidsplan

Wil je meer weten over de nieuwste trends en ontwikkelingen? Lees dan ook onze blogserie: Informatiebeleidsplan: trends en ontwikkelingen om rekening mee te houden.

Meer informatie?

Klaas beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Klaas Bolte
Mijn kracht ligt op het gebied van informatiebeleid, projectportfolio, projectmanagement en het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen. Ik weet mensen mee te krijgen in een verandering en gezamenlijke belangen te behartigen. Ook heb ik gevoel voor het samenspel tussen bedrijfsvoering en politieke belangen.
Pagina delen: