Voor echte verbinding heb je geen wifi nodig

Mensen zijn sociale wezens. Ze hebben een fundamentele behoefte om in elkaars nabijheid te zijn en gewaardeerd te worden. Dit geldt zowel privé als op de werkvloer. Hoe langer we op afstand van elkaar leven, hoe meer we de echte verbinding met elkaar missen. Het is daarom nog belangrijker geworden regelmatig expliciet je waardering te laten blijken aan de mensen om je heen. En dat te doen op een manier waarmee je je echt met de ander verbindt. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

Knorrige collega’s

Je merkt het waarschijnlijk om je heen: collega’s zijn knorriger en klagen meer. Bijvoorbeeld over de vele uren aaneengeschakelde videocalls. En misschien heb je zelf ook een korter lontje. Werkgevers en teamleiders breken hun hoofd over de vraag hoe ze de jeu er een beetje in te houden. Bijvoorbeeld met pubquizzen, digitale koffiemomentjes en app-groepen vol kantoorhumor. Toch is het elke keer dat je op de ‘leave’-knop klikt weer akelig stil op je thuiswerkplek. Sommige mensen kunnen hier prima tegen. Maar er is ook een groep die bij gebrek aan collegiaal contact wegkwijnt. Gelukkig is er wel degelijk iets wat je hieraan kunt doen.

Spreek de juiste ‘taal’

Iemand die zich gedurende zijn carrière als relatie- en gezinstherapeut veelvuldig met dit onderwerp heeft beziggehouden is Gary Chapman. Het onderstaande citaat komt uit zijn boek De vijf talen van de liefde, dat met ruim 11 miljoen verkochte exemplaren een flinke bestseller is:

“Iets in onze aard snakt ernaar dat iemand anders van ons houdt. Afzondering heeft een verwoestende uitwerking op de menselijke geest. Daarom wordt eenzame opsluiting beschouwd als de wreedste straf.”

Die eenzaamheid kunnen partners binnen een relatie ook ervaren als zij zich niet gezien, gehoord en geliefd voelen. Chapman deed hierbij de volgende ontdekking: je kunt als mens nog zo je best doen om er voor een ander te zijn, dit komt totaal niet over als je je niet bewust bent van de (liefdes)taal van die ander. En dit geldt ook voor de werkvloer: medewerkers haken af als zij zich niet gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. In het voorbeeld hieronder lees je hoe dit precies zit.

Uit het leven gegrepen

Een vriendin klaagde dat haar man haar nooit, maar dan ook echt nooit, een complimentje gaf. Hij bleek wel het merendeel van de dagelijkse huishoudelijke taken voor zijn rekening te nemen. Daar was de vriendin weliswaar erg blij mee, maar als ze mocht kiezen had ze toch echt veel liever complimentjes. Zelf gaf ze haar man juist heel veel complimentjes. Maar daar kreeg ze, nu ze er zo over nadacht, eigenlijk maar bar weinig respons op. Haar man was juist wel heel blij als ze de auto op tijd voor de APK wegbracht, het verjaardagsfeestje voor hun kind organiseerde of de vakantie regelde.

De vijf talen van waardering

Wat is hier aan de hand? Mensen hebben een uitgesproken voorkeur voor de manier (taal) waarop zij aandacht, waardering en affectie ontvangen. Gebruikt iemand een andere manier? Dan komt de boodschap niet goed over. Sterker nog: de ander voelt zich niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd en bovenal niet geliefd. Op de werkvloer is er sprake van een vergelijkbaar effect. Terwijl als je je waardering wel laat merken op een manier die bij de ander past, hij of zij met meer plezier naar het werk gaat, beter samenwerkt, meer gemotiveerd is en zelfs langer bij de organisatie blijft. Het is daarom erg belangrijk om te weten welke voorkeurstaal jij zelf hebt en wat die van een ander is.

Talen van waardering op de werkvloer

Vorig jaar verscheen er van Chapman een boek waarin hij de vijf talen van waardering naar de werkvloer bracht. Hierbij onderscheidt hij de volgende vijf talen:

  1. Positieve, bevestigende woorden (zoals een oprecht compliment)
  2. Quality time (zoals onverdeelde individuele aandacht tijdens een gesprek)
  3. Cadeaus (zoals een geldelijke bonus of zelfgebakken taart)
  4. Hulp en dienstbaarheid (zoals het helpen met of overnemen van werk)
  5. Fysieke aanraking (zoals een knuffel, high-five of in geval van medeleven een hand op iemands arm)

Denk hierbij maar eens aan je eigen collega’s: de één fleurt meteen op als je in drukke tijden bijspringt en meehelpt. Een ander geniet van een spontaan cadeautje of extra bonus. Nummer drie heeft een extra leuke dag als hij of zij een mooi compliment ontvangt. En weer een ander ervaart juist het van gedachten wisselen over werk als een enorme opsteker.

Persoonlijk en oprecht

Waardering telt pas echt als het persoonlijk wordt gegeven, authentiek en oprecht is, en op de persoon is toegesneden. En wat werkt voor de één, hoeft dus niet te werken voor de ander. Waar de één het prettig vindt om ten overstaan van een heel team een compliment te ontvangen, vindt een ander dat juist heel ongemakkelijk. Als managers en teamleiders in het geheel niets extra’s doen aan waardering nu we zoveel thuiswerken, is het een kwestie van tijd voordat een flink deel van de medewerkers ontmoedigd raakt en afhaakt.

Het fysieke deel

Met al het thuiswerken misschien minder relevant, maar toch belangrijk om te benoemen: misschien heb je zelf een voorkeur voor aanraking als waarderingstaal. Op het werk is dat minder vanzelfsprekend dan in de privésfeer. Ook een hand op iemands arm of een klopje op de schouder, kan als grensoverschrijdend worden ervaren. Gebruik deze manier van waardering geven alleen als je zeker weet dat de ontvanger dit prettig vindt.

Leer elkaars taal spreken

Merk je dat je het zelf lastig vindt je waardering voor collega’s goed over te brengen? Of zie je collega’s hiermee worstelen? Bespreek deze blog dan eens met elkaar. Of lees samen het boek van Chapman en onderzoek wat ieders voorkeurstaal is. Wie weet kun je die snelle wifi-connectie dan gebruiken om echte verbinding tot stand te brengen. Laat het ons weten als deze tips jou en je collega’s helpen op afstand meer met elkaar verbonden te zijn. marleen.duinkerken@quarant.nl, 06 422 069 62.