Visieontwikkeling ICT-samenwerking Peel 6.1

Intergemeentelijke samenwerking staat in Nederland prominent op de bestuurlijke agenda. Ook de gemeenten in de Peel-regio zien kansen in samenwerking.

Bedrijfsvoeringsfuncties in eenĀ  Gemeenschappelijke Regeling

Deze zomer is bestuurlijk afgesproken om bedrijfsvoeringsfuncties te gaan centraliseren in een op te richten Gemeenschappelijke Regeling. Bij vergaande samenwerkingsvormen zijn de informatisering en de automatisering randvoorwaardelijk.

Quarant helpt

Quarant ondersteunt de ambtelijke projectorganisatie bij het opstellen van een visiedocument voor de ICT-samenwerking. Middels interviews en workshops worden de opzet en de inhoudelijke contouren van deze ICT-visie Peel6.1 vastgesteld.