• Stop met houtje-touwtje oplossingen

  Faciliteer thuis(medewerkers) echt goed!

Van coronawerkplek naar beheerde werkplek

 • Je hebt in de afgelopen periode hard gewerkt om voor medewerkers, management, College en Raad het vanuit huis werken mogelijk te maken.
 • Niet alles is via de reguliere beheerkanalen geregeld en beschikbaar gesteld. Er zijn een aantal work-arounds gemaakt om dit mogelijk te maken. En niet alle (nieuwe) toepassingen lopen via de gebruikelijke ICT-beheeromgevingen.
 • Maar de nieuwe digitale middelen voor thuiswerken zoals video-vergaderen en/of documenten delen zijn al snel omarmd door de medewerkers.
 • En je hebt ook nog een aantal zware legacy applicaties draaien, die dagelijks door medewerkers worden gebruikt.
 • Je hebt nu een werkplekomgeving gecreëerd die niet onder het reguliere beheersregime valt en dat wil je wel voor elkaar krijgen op korte termijn. Want thuiswerken blijft nog langer aan de orde zoals nu bekend is.
Deze situatie komen wij vaak tegen bij gemeenten op dit moment. Een werkplek met een Citrix-omgeving met toegang tot oude legacy applicaties, waar ineens allerlei nieuwe digitale middelen (voornamelijk uit de Office-suite) en video-vergaderen bijkomen. De combinatie van deze werelden is vaak moeizaam. De vraag die overblijft: hoe verder vanaf hier? Wat is de meest geschikte route om nu te bewandelen om richting een moderne en beheerde werkplek te gaan en welke keuzes moet je daarbij maken? Een Roadmap helpt hierbij!

Naar de beheerde (thuis)werkplek

Je wilt naar een te beheren en te controleren werkplek met voorspelbare kosten? Om te weten wat daarvoor nodig is, hebben wij een Quick Scan ontwikkeld voor jou. Dat is een beproefde aanpak, waarbij je op basis van een door ons uitgevoerde Quick Scan een Roadmap op maat voor jouw organisatie krijgt. De Roadmap geeft de handvatten om op korte termijn en de komende jaren toe te werken naar de moderne en beheerde werkplek waarmee medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk hun werk uitvoeren. Videoconferencing, documenten delen, vergaderen en je bestanden en applicaties gebruiken. De moderne werkplek is in onze visie niet alleen een technisch verhaal. Het is een samenhang van: werkomgeving, mens en technologie.

WERKOMGEVING

We scannen de beschikbare beleidsstukken rondom dienstverlening en de visie op werk, die een beeld geven van de werkomgeving. Zijn er verschillende balies of locaties? Werken medewerkers op afspraak en hoe worden klantbezoeken ondersteund?  Maar ook hoe is de KCC-ondersteuning georganiseerd?

TECHNOLOGIE

We inventariseren de huidige stand van zaken. Welke devices zijn er in huis? Gebruik je voornamelijk thinclients, of laptops? Hoe ziet de licentiestructuur eruit? Wat voor applicaties zijn er in huis en zijn deze via een browser of als stand alone applicatie beschikbaar? Wat is het sourcingbeleid, SaaS of on-prem?  Gebruiken jullie al SaaS-applicaties? Hoe wordt de virtuele desktop beheerd?

MENS

En ook heel belangrijk, de aandacht voor de menskant van de werkplek. Wat voor type medewerkers zijn er in de organisatie? Past de werkplek bij het type werk dat deze medewerkers doen? Hebben ze daar de juiste vaardigheden voor? Wat voor werkstijlafspraken zijn er binnen de organisatie?

ondersteuning tekst

Expertise op alle onderdelen

Hoewel bovenstaande onderdelen een logische samenhang vertonen, zijn de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze onderdelen in de praktijk niet vaak met elkaar in gesprek. Uitspraken over de werkomgeving worden vaak op strategisch niveau gedaan, waar de technologie operationeel geregeld wordt door automatisering.

Quarant heeft ervaring binnen alle lagen in de organisatie en is in staat om de vertaalslag te maken. Zodat je uiteindelijk een concrete route krijgt die gedragen wordt binnen de hele organisatie. Daarmee heeft dit meer kans van slagen dan een puur technische benadering van de werkplek, of juist een puur veranderkundige benadering.

Wat is het eindresultaat?

Op basis van de Quick Scan maken we een concrete Roadmap met een stappenplan naar de toekomstige werkplek. Een werkplek die niet alleen technisch in orde is, maar ook bijdraagt aan een digitale en moderne manier van werken.

 • Roadmap, visualisatie van de moderne werkplek
 • Plan met kostenindicatie aanschaf nieuwe licenties en apparatuur
 • Op maat gemaakt op basis van je bestaande situatie en mogelijkheden

Meer informatie?

Wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor een moderne werkplek binnen jouw organisatie? Of over andere onderwerpen die de digitalisering van de overheid raken? Neem dan contact op met één van onderstaande medewerkers. Quarant denkt graag met je mee.

0627 145 962

 • Laurens de Vries
  Laurens de VriesConsultant

0611 532 632

0633 630 934