TROTZ: een multidisciplinaire blik op zorg en welzijn

De decentralisaties in het sociale domein zijn voor iedere gemeente een uitdaging. Het doel is om, als meest nabije overheid, mensen beter, eerder en slimmer te (laten) helpen. En dat tegen fors minder kosten. Dit raakt veel meer gebieden dan alleen de inkoop en financiering van de zorg. Overheden, organisaties en instellingen moeten veel intensiever gaan samenwerken. De specialisten van TROTZ ondersteunen dat proces.

TROTZ is een breed en divers netwerk van specialisten met passie voor zorg, welzijn en de publieke zaak. In de afgelopen jaren hebben zij hun sporen verdiend in uiteenlopende vakgebieden als WMO, participatie, jeugdzorg, zorgverzekering, proces- en informatiemanagement, financiën en ICT. Op dit moment begeleiden ze diverse gemeenten bij de implementatie van de decentralisaties.

Gepassioneerd netwerk van specialisten

Het uitgangspunt ‘één gezin, één regisseur, één plan’ is alleen te realiseren als de overheid en de aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten veel meer dan nu gaan samenwerken. En dat dan doen dicht op de plek waar het allemaal gebeurt: de wijk. Dit heeft een grote impact op tal van disciplines binnen een gemeente. Zo blijkt ook uit het Eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD) van KING. Het multidisciplinaire specialistennetwerk van TROTZ ondersteunt alle facetten die daarbij belangrijk zijn. Ze stimuleren de creativiteit binnen de samenwerkingsverbanden. En ze kennen de digitale hulpmiddelen die burgers, werknemers en organisaties daadwerkelijk verder helpen.


Ik verbaas mij niet over de passie van onze netwerkleden. Iedere burger is tenslotte in meer of mindere mate ervaringsdeskundige!”
Wim Hoekstra, partner Quarant

Decentralisaties in het sociale domein: samenwerken begint met nadenken

De specialisten van TROTZ hebben verstand en ervaring met de vele uiteenlopende vragen die bij de decentralisaties een rol spelen. Van bedrijfsvoering tot uitvoering. En van samenwerking tussen organisaties tot carrièreplanning voor medewerkers. Wie voert de regie over het geheel? Via welke weg kunnen burgers straks bij de zorg terecht? Wie is binnen de verschillende onderdelen van een zorgtraject waarvoor verantwoordelijk? Hoe deel je informatie tussen organisaties? Hoe zorg je dat mensen met de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment in een wijk beschikbaar zijn? Wie begeleidt de werknemers? Hoe lopen de geldstromen? En zo door. En zo door.

Decentralisaties in het sociale domein: een frisse blik op uw plannen?

TROTZ kijkt graag mee naar de plannen in uw gemeente. De specialisten geven concrete adviezen en aanbevelingen. Maak nu gebruik van het speciale aanbod:

•review van een managementsamenvatting: gratis;
•audit van een plan tot 30 pagina’s: € 250,00;
•audit van een plan tot 60 pagina’s: € 400,00.

Mail uw plan naar info@trotzopzorg.nl. U krijgt binnen vijf werkdagen een reactie. Of bel voor meer informatie met Adrie van Bohemen: +31 653 371487.