Lagenmodel: helpt bij succesvolle implementatie Omgevingswet

Om de Omgevingswet succesvol in te voeren is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het lagenmodel Omgevingswet van de VNG kan u hierbij helpen. Het is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke aspecten voor uw collega’s en ketenpartners van belang zijn bij de invoering van de Omgevingswet.

Anders werken

“Anders werken” is een kreet die veel valt bij de invoering van de Omgevingswet. Het gaat dan om het maken van integrale afwegingen, samenwerken in de keten en regio, participatie van belanghebbenden en belangstellenden en het gebruikmaken van bestuurlijke afwegingsruimte. Iedereen die bij de invoering van de Omgevingswet betrokken is, weet echter hoe lastig het is al deze aspecten te overzien. De kans is daardoor groot dat iedereen toch vooral blijft kijken naar zijn eigen vakgebied. Dat is “veilig”.

Het lagenmodel

Het lagenmodel Omgevingswet van de VNG helpt u wel verder te kijken dan uw eigen vakgebied bij de implementatie van de Omgevingswet. Het geeft voor alle betrokken vakgebieden aan wat er bij de invoering speelt. Het bestaat uit acht lagen: de geest van de wet, wet- en regelgeving, kerninstrumenten, de beleidscyclus, content, digitaal stelsel, gemeentelijke processen en werkwijzen, klantprocessen en de wereld. Elk van deze lagen heeft zijn eigen ordeningsprincipe. Zo is de laag van de beleidscyclus verdeeld in de fasen beleidsontwikkeling, beleidsdoorontwikkeling, uitvoering en terugkoppeling. Meer informatie over het lagenmodel vindt u op de site van de VNG.

lagenmodel Omgevingswet

Kernvraagstukken

VNG heeft ook voor iedere fase uit de beleidscyclus kernvraagstukken geformuleerd, vanuit zowel het gezichtspunt van de gemeente als dat van bewoners en ondernemers. Bij beleidsontwikkeling is de kernvraag voor de gemeente bijvoorbeeld:

  • Hoe maken we beleid onder de Omgevingswet voor het aanpakken van onze maatschappelijke vraagstukken?

Terwijl de vragen in deze fase voor bewoners en ondernemers zijn:

  • Hoe weet ik welk beleid er geldt voor mijn omgeving?
  • Hoe kan ik betrokken zijn bij de totstandkoming of wijziging van dat beleid?

Meer kernvraagstukken vindt u op de site van de VNG.

Gestructureerd met elkaar in gesprek

Als u met collega’s en ketenpartners deze kernvraagstukken beantwoordt, zult u al snel merken hoeveel verschillende aspecten er aan de implementatie van de Omgevingswet zitten. Dit leidt op de eerste plaats tot meer begrip voor elkaar, bijvoorbeeld omdat u nu beter snapt waarom de informatiemanager maar blijft hameren op goede en actuele data. Op de tweede plaats kan het zomaar zijn dat een collega vanuit zijn invalshoek een oplossing heeft voor iets dat voor u een groot probleem was.

Meer rendement uit projectgroepen

Al met al is het lagenmodel een mooi hulpmiddel om meer rendement uit bestaande projectgroepen te halen. Het past doorgaans ook prima bij de bestaande projectorganisaties die zich met de invoering van de Omgevingswet bezighouden. Het is dus zeker niet nodig uw projectstructuur ervoor aan te passen. Wilt u meer weten over de manier waarop u het lagenmodel kunt toepassen? Of heeft u andere vragen over de invoering van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Han Kuiper.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.