Strategische personeelsplanning blijft een grote uitdaging voor gemeenten

ICT-functies hebben de naam moeilijk vervulbaar te zijn. En dat zijn ze ook. Al staan ze binnen gemeenteland op nummer 4 van de top 5 moeilijk vervulbare vacatures. Vacatures op het gebied van ruimtelijke ordening/milieu en bouwkunde/civiele techniek zijn nog moeilijker te vervullen blijkt uit de personeelsmonitor 2020 van het A&O-fonds. Het blijft een uitdaging om als gemeente je I&A-afdeling goed te bemannen. Heb jij je strategische personeelsplanning op orde?

Datum
9 september 2021
Auteur
Job Coenen
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
2 min

Verwachte groei en krimp functies bij gemeenten

Voor de komende tijd verwachten gemeenten dat vooral het aantal fte op de gebieden ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/jeugdzorg en automatisering/ICT gaat groeien. Binnen de functiegebieden dienstverlening/facilitair en burger-/publiekszaken verwachten ze te gaan krimpen. Dit lijkt ons een goede aanleiding om in gesprek te gaan met de strategisch personeelsmanager van je organisatie. Kijk samen waar je de krimp precies verwacht. En of je die kunt gebruiken om de verwachte groei in functies bij I&A op te vangen.

Richt je op de toekomst

In de blog Drie stappen om functioneel beheer verder te ontwikkelen gaven we het advies om een vacature bij Functioneel Beheer niet zomaar opnieuw in te vullen, maar te kijken of de vrijgekomen plaats een kans is meer capaciteit en kennis gericht op de toekomst te werven. Dit geldt uiteraard voor je hele I&A-afdeling. Zorg dat je de juiste mensen aan boord haalt, om de vele ontwikkelingen die in een rap tempo op gemeenten afkomen in goede banen te leiden.

Maak een strategisch personeelsplan voor I&A

Heb je nog geen strategisch personeelsplan voor I&A? Maak dit dan. Kort samengevat staat in een strategisch personeelsplan welke rollen, kennis en vaardigheden je in de toekomst nodig hebt, welke typen mensen daarbij horen, welke mensen je nu hebt, welke mensen je niet of te weinig hebt en welk natuurlijk verloop je verwacht. Onder de streep zie je dan voor welke rollen je mensen moet bijscholen of werven.

Randvoorwaarde voor de digitale transformatie

Een strategisch personeelsplan is extra belangrijk nu de taken van I&A niet alleen groeien maar ook complexer worden. De I&A-rollen gaan daardoor flink veranderen. Minder eigen beheer, meer regie bijvoorbeeld. Met een strategisch personeelsplan zorg je dat je in de toekomst niet alleen voldoende mensen in dienst hebt, maar ook dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Dit is een randvoorwaarde om de digitale transformatie van je organisatie in goede banen te leiden.

Meer informatie?

Job beantwoordt graag jouw vraag. Wil je eens van gedachten wisselen over de ontwikkeling van I&A functies en hoe je daar een strategisch personeelsplan voor ontwikkeld? Neem dan contact op.

Consultant
Job Coenen
Als Consultant help ik overheden met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te kunnen doen. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, hen een ander perspectief te bieden en medewerkers open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.
Pagina delen: