Scrum als aanvulling op ITIL bij ODRA

Een duurzaam beheer van je informatievoorziening vraagt om een integrale blik op je ICT-systemen, werkprocessen en informatie. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zorgt voor die integrale aanpak met ITIL Scrum Changemanagement. Quarant begeleidt de medewerkers daarbij.

Een nieuwe informatievoorziening bij ODRA

ODRA is sinds 1 april 2013 de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio Arnhem. In de periode na de oprichting werkten medewerkers vaak nog volgens de vertrouwde werkprocessen van gemeenten en gebruikten ze voor een groot deel ook nog de informatievoorzieningen van die gemeenten. In de tweede helft van 2015 heeft ODRA een nieuwe, eigen informatievoorziening geïmplementeerd. Deze informatievoorziening is tegelijkertijd en in nauwe samenhang ontwikkeld met nieuwe, uniforme werkprocessen voor de medewerkers.

Beheer met ITIL

Bij de ontwikkeling van een informatievoorziening komt altijd het moment dat de implementatiefase voorbij is en dat de informatievoorziening in beheer moet worden genomen. Dit gebeurt bij ODRA met ITIL. Dat is een verzameling best practices voor beheer van ICT-voorzieningen. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat eventuele verstoringen snel worden verholpen en dat door de gebruikers gewenste veranderingen gecontroleerd worden doorgevoerd.

Change Management met Scrum

ODRA heeft ervoor gekozen de complexe veranderingen (Change Management binnen ITIL) met Scrum op te pakken. Daarbij levert een multidisciplinair team in korte sprints, met een vaste looptijd, nieuwe veranderingen op. Het Scrumteam van ODRA kijkt nadrukkelijk niet alleen naar de ICT-systemen, maar ook naar de werkprocessen. Op deze manier houdt ODRA ook bij het beheer van de informatievoorziening vast aan de integrale aanpak van systemen, processen en informatie. En veranderingen worden gecontroleerd en in samenhang met elkaar doorgevoerd. Daarnaast helpt Scrum duidelijke prioriteiten te stellen.

Samenhang tussen proces en systemen

Marianne Konijnenberg is projectmanager informatievoorziening bij ODRA. Ze vertelt dat in veel organisaties een strakke scheiding bestaat tussen het beheer van de processen en systemen: “De eerste worden bijvoorbeeld via LEAN beheerd en verbeterd en de tweede via ITIL. Je loopt dan echter het risico dat beide na verloop van tijd steeds minder goed op elkaar aansluiten. En dat verbeteringen minder optimaal zijn omdat je telkens maar een gedeelte aanpakt. Met Scrum proberen we die scheiding kleiner te maken. We brengen de kolommen Bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT ook in het beheer van de informatievoorziening bij elkaar.”

Quarant begeleidt ODRA bij invoering ITIL Scrum Changemanagement

Quarant begeleidt ODRA bij de invoering van Scrum.  Dit volgens het principe van voordoen-meedoen-zelfdoen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Scrum in combinatie met ITIL? Of over de manier waarop u met Scrum verbeteringen kunt doorvoeren? Stel uw vraag dan aan Herman Hogendoorn: 06 224 659 28, herman.hogendoorn@quarant.nl.