Home / Samenwerken / Effectieve samenwerkingsverbanden / Werkconferentie applicatieharmonisatie A2-gemeenten

Werkconferentie applicatieharmonisatie A2-gemeenten

Op 17 september begeleidden Adrie van Bohemen en Annemieke van Dijk een werkconferentie die moest leiden tot afspraken over de gewenste applicatieharmonisatie binnen de drie A2-gemeenten: Gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.

Randvoorwaarden
De gemeentesecretarissen, I&A-adviseurs en hoofden bedrijfsvoering en dienstverlening stelden de randvoorwaarden vast voor de harmonisatie en ze spraken per applicatie een voorkeur uit.

De juiste route
In de komende periode wordt per applicatie bepaald welke route de beste is voor de harmonisatie. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met contracten, aanbestedingsregels en de huidige inrichtingen.

De juiste begeleiding
Quarant heeft veel inhoudelijke kennis van gemeentelijke processen, net als van de IT-infrastructuur en applicatielandschappen die gebruikt worden. Ook kennen we de ontwikkelingen op de softwaremarkt en bij leveranciers. Deze kennis gebruiken we om de samenwerking van A2-gemeenten weer een stap verder te brengen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de harmonisatie, keuze, aanbesteding en implementatie van gemeentelijke applicaties kunt u contact opnemen met Adrie van Bohemen: 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.

Adrie van Bohemen
Adrie van Bohemen
Als één van de partners van Quarant ben ik ook werkzaam als Consultant. Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met zaakgericht en digitaal werken, digitale dienstverlening, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Meer informatie? 06 533 714 87
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten