Home / Samenwerken / Effectieve samenwerkingsverbanden / I&A-samenwerking: geen breekijzer harmonisering diensten

I&A-samenwerking: geen breekijzer harmonisering diensten

Werkelijk voordeel halen partners pas uit hun samenwerking als ze definities van producten en diensten, de inrichting van de werkprocessen, de aansturing van het management en zelfs de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan harmoniseren. Dat moet gebeuren vanuit een gezamenlijke visie over de rol van de I&A-samenwerking en het belang van een goede informatiehuishouding.

I&A-samenwerking geen breekijzer

Een veelgemaakte fout is dat juist de harmonisatie van werkprocessen, aansturing en organisatieculturen afhankelijk wordt gemaakt van de automatisering. De mogelijkheden van de gekozen applicaties en de werkwijze van bijvoorbeeld een Shared Service Center worden dan gebruikt om de samenwerking en harmonisatie op andere terreinen af te dwingen.

Geen macht maar kracht

Gebruik je de automatisering op die manier als breekijzer om harmonisatie af te dwingen? Dan wordt dat door de medewerkers van de verschillende organisaties gegarandeerd als dwang ervaren. Dat is samenwerken op basis van macht in plaats van kracht. Op die manier organiseer je de weerstand tegen samenwerken en harmoniseren, in plaats van dat je de voordelen ervan benut.

Drie lessen voor samenwerkingsverbanden

Op basis van onze ervaring komen we tot drie belangrijke lessen voor I&A-samenwerkingsverbanden:

  • Harmonisatie maakt alleen kans als de IT-samenwerking ook de informatisering betreft, geïnitieerd vanuit een samenwerkingsbehoefte van het bestuur en het primaire proces.
  • Harmonisatie wordt alleen bereikt als er sprake is van samenwerkingsurgentie die ook door de medewerkers zo gevoeld wordt.
  • De IT-afdeling moet ervoor waken als breekijzer ingezet te worden voor intergemeentelijke samenwerking. Harmonisatie van processen afdwingen vanuit IT werkt niet en is zelfs contraproductief.

Meer informatie over I&A-samenwerking

Quarant begeleidt momenteel diverse samenwerkingsverbanden bij de harmonisering van werkprocessen en applicaties. Meer informatie via Wim Hoekstra 06 212 606 38 of wim.hoekstra@quarant.nl.

Zie ook:

 

Wim Hoekstra
Wim Hoekstra
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Dienstverlening verbeteren, meer samenwerken met andere gemeenten en interne werkprocessen stroomlijnen, daar liggen nog genoeg mogelijkheden. Mijn specialisme is het zorgen voor goede informatisering en automatisering. Meer informatie? 06 212 606 38
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten