Ronde Tafel : Van geo-data naar sturingsinformatie voor gemeenten

Op dinsdag 3 oktober 9.30-12.30 uur organiseren Quarant en NieuwlandGeo, met gewaardeerde medewerking van de gemeente Arnhem, gemeente Rotterdam en Essent, een Ronde Tafel met het thema: Van geo-data naar sturingsinformatie voor gemeenten. Daarbij geven we antwoord op de centrale vraag:

Hoe zet je je geo-data effectief en samenhangend in als fundament voor je beleid?

Wil jij jouw organisatie voorbereiden op de grote veranderingen van morgen? Zet dan je geo-data op de kaart! Hoe? Ga dan tijdens onze interactieve sessie in gesprek met collega-gemeenten en geo-experts en meld je aan.

Meld je aan voor de Ronde Tafel

We zien je graag op dinsdag 3 okt 2023!

Geo-data als fundament voor je beleid

Gemeenten staan voor grote opgaven. Zoals diverse duurzaamheidsopgaven, bijvoorbeeld de uitvoering van de energietransitie, circulaire economie en de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen tijdig erbij betrekt?
 • Is je informatievoorziening op orde om de juiste gegevens op te halen?

Tijdens de Ronde Tafel nemen we de deelnemers mee in de mogelijkheden van het gebruik van geo-locatie gebonden informatie:

 • Welke data is er beschikbaar,
 • op een snelle en laagdrempelige manier de juiste informatie vinden en
 • hoe transformeer ik de data naar bruikbare informatie, ook voor de in- als externe klant?
 • Bewustwording van het gebruik van geo-data en vervolgens het effectief en samenhangend gebruik van hun geo-data als fundament voor het maken van beleid staan hierin centraal.

Inhoud Ronde Tafel

Hier komt veel bij kijken. Ga daarom in gesprek met collega-gemeenten en experts en leer van elkaars ervaringen. Tijdens het interactieve programma, met inspirerende presentaties en praktijkcasussen, bieden we jou inzichten en praktische handvatten.

Tijdens deze Ronde Tafel krijg je inzicht in:

 • De klantwens. Hoe houd je rekening met de klantwens? Maak locatie gericht beleid! – praktijkcasus Essent
 • Wat betekent de Omgevingswet voor de manier van werken en de rol van GiS daarin?praktijkcasus gemeente Arnhem
 • Zonder geo-data wordt geen enkele gemeentelijke opgave een succes. Zorg dat je je geo-data inzichtelijk maakt!
 • Hoe maak je vervolgens je beleid inzichtelijker met behulp van die geo-data?
 • Hoe helpt Digital Twin bij het oplossen van je complexe vraagstukken?praktijkvoorbeeld gemeente Rotterdam
 • Quick Scan van data naar beleid: met alleen data ben je er nog niet. Hoe maak je de vertaalslag naar de praktijk? Hoe kun je daarmee je klanten zo goed mogelijk bedienen? Denk ook aan je eigen collega’s zodat zij dit als hulpmiddel kunnen gebruiken. – product gemeente Rotterdam

Programma

De gedetailleerde invulling van het interactieve programma volgt. We brengen je hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

 • 09.00 Aanvang met koffie
 • 09.30 Welkom & inzichten uit vooronderzoek
 • 09.45 Introductie Ronde Tafel
 • 10.00 Praktijkcasussen & Ronde Tafel gesprek:
  • 9.45 Gemeente Rotterdam – Guido Slokkers
  • 10.25 Gemeente Arnhem – Gijs Koedam
  • 11.05 Essent – Mirjam Davidson
 • 11.45 Een stevig geo-fundament onder je datahuis? Zo doe je dat! – Quarant – Jos Poels 
 • 12.00 Zo zet je geo-data op de kaart – NieuwlandGeo – Maarten van der Hoek
 • 12.15 Afsluiting met belangrijkste inzichten en praktische handvatten.
 • 12.30 Einde programma

Locatie

Dit keer organiseren we de Ronde Tafel op kantoor van Quarant: Fruitweg 36a, Bunnik.

Vooronderzoek

Vooraf vragen we deelnemers om deel te nemen aan een vooronderzoek welke bestaat uit een aantal vragen. Hiermee krijg je meer inzicht in jouw organisatie en ga je goed voorbereid aan tafel. Tegelijkertijd kunnen wij op basis van de resultaten de inhoud zo goed mogelijk afstemmen op de uitdagingen in de organisatie van de deelnemers. De resultaten blijven anoniem.

Voor wie is dit interessant?

Informatiemanagers, Programmamanagers, Coördinator digitalisering, Geo-coördinator, Beleidsmedewerkers.

Kom je samen met een collega?

Kom je samen met een collega om bijvoorbeeld het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bespreken? Dat is uiteraard geen probleem. We zien jullie beide aanmeldingen graag tegemoet.

Meld je aan voor de Ronde Tafel

We zien je graag op dinsdag 3 okt 2023!

Sprekers

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt aan geo-beleid en ontsluiting voor gebruik in uitvoering. Met deze kennis ga ik de dag begeleiden om het gesprek inhoudelijk te leiden om samen tot het gewenste resultaat te brengen.
Adrie van Bohemen
Partner & Consultant bij Quarant
Wij leveren oplossingen en kennis voor het gebruik van geodata in diverse processen. Zo hebben wij met de gemeente Rotterdam de Quickscan Duurzame Gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Het gebruik van geodata binnen de Omgevingswet is van essentieel belang voor het verkrijgen van inzicht, het toepassen van decentrale regelgeving en het versnellen van de besluitvorming. Door omgevingsdata en regelgeving geografisch te bundelen kan de gebruiker met een prik op de kaart, werkelijk inzicht krijgen in mogelijkheden voor kunnen uitvoeren van een initiatief.
Maarten van der Hoek
Directeur NieuwlandGeo
Mijn uitdaging is om lokale overheden te helpen profiteren van locatiegebonden data bij het ontwikkelen van beleid. Door gebruik te maken van deze data kunnen gemeenten betere beslissingen nemen bij het aanpakken van problemen en het benutten van kansen op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid en economische groei. Het is belangrijk om de benodigde voorzieningen te creëren die dit mogelijk maken. Een mooi voorbeeld van een succesvolle aanpak is ons gezamenlijke project met de gemeente Rotterdam voor de samenhangende objecten registratie (SOR).
Jos Poels
Partner en Consultant bij Quarant
Luister naar je klant, burgers of bedrijven, voordat je een proces inricht. Wat kun jij een klant bieden onder de nieuwe Omgevingswet zodat de processen gedegen en efficiënt verlopen. Op welke momenten heb je informatie van je klant nodig? En hoe informeer je de klant goed zodat niet iedereen het serviceloket gaat bellen?
Mirjam Langenhuijsen-Davidson
Senior Advisor Public Affairs en Stakeholdermanagement bij Essent
Een van mijn taken is om ervoor te zorgen dat duurzaamheid wordt verankerd binnen de projecten van Stadsontwikkeling. Hiervoor moeten we inzichtelijk krijgen welke duurzaamheidsthema’s waar spelen. Het gebruik van geodata is hierbij van essentieel belang. Door het gebruik van deze data kunnen we gericht adviseren en vervolgens in een later stadium deze data weer gebruiken om ons beleid hierop aan te passen.
Guido Slokkers
Adviseur Duurzame Gebiedsontwikkeling bij Gemeente Rotterdam
De Omgevingswet stelt de beleidscyclus centraal. De gemeente Arnhem neemt dit beeld over als denkraam voor het maken, uitvoeren, en toetsen van beleid. Als GIS- en digitaliseringsexpert ondersteun ik de organisatie in de praktische uitwerking van het werken binnen de beleidscyclus. Dat wordt opgehangen aan Geo-informatie, niet alleen als werkingsgebied in het omgevingsplan maar ook al eerder in beleidsplannen en visie. Dat is een andere manier van denken en werken, voor met name beleidsmakers.
Gijs Koedam
Coördinator digitale aspecten Wro en Omgevingswet bij Gemeente Arnhem

Georganiseerd door:

NieuwlandGeo en Quarant

Vragen of meer informatie?

Kitty Lommers, Marketing & communicatie bij Quarant, helpt je graag verder: kitty.lommers@quarant.nl, 06 547 601 44.

Pagina delen: