Quarant start Academie voor lokale overheden

Organisaties die de structurele ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers serieus nemen, zorgen voor trainingen en cursussen die passen bij ieders persoonlijke opleidingswensen en kennisniveau. De Quarant Academie helpt lokale overheden dit voor alle medewerkers te organiseren en daarbij voor medewerkers en zichzelf het overzicht te bewaren.

Gericht investeren in kennisontwikkeling

Organisaties investeren vaak flink in digitale informatiserings- en automatiseringsproducten. Maar diezelfde organisaties weten vaak niet in hoeverre medewerkers die digitale middelen effectief gebruiken. Hetzelfde geldt voor trajecten als bijvoorbeeld slimmer werken, zaakgericht werken, digitale veiligheid of integriteit. Tijdens de duur van de trainingen is er veel aandacht voor deze onderwerpen, maar blijft die kennis daarna ook bewaard en in ontwikkeling? En vinden medewerkers dat ze zelf voldoende over zo’n onderwerp weten?

Quarant Academie voor lokale overheden

Om lokale overheden te helpen kennisontwikkeling strategisch in te zetten, beter te organiseren en de vooruitgang ervan te monitoren zijn wij de Quarant Academie gestart. Kennis van de gemeentelijke wereld en hun samenwerkingspartners hadden we al voldoende in huis. Om onze kennis van opleidingen verder uit te breiden is Bart Kuiper in dienst gekomen. Hij gaat de Quarant Academie leiden en lokale overheden adviseren bij opleidingsprogramma’s voor de medewerkers.

Opleiden op het juiste niveau

Een van de doelen van de Quarant Academie is lokale overheden te helpen medewerkers de juiste opleidingen aan te bieden. Medewerkers kunnen hun kennisniveau bij ons testen en meten. Bijvoorbeeld voor Officeproducten, maar ook voor onderwerpen als integriteit of digitale veiligheid. Op basis van de testresultaten is het mogelijk om de medewerker dan een training of cursus op het juiste niveau te adviseren. Door de tests te herhalen kunnen medewerkers hun voortgang zien. Verder is het mogelijk de testgegevens in algemene rapportages samen te brengen en zo te zien over welke onderwerpen er in de organisatie of een team voldoende kennis aanwezig is en welke onderwerpen extra aandacht verdienen.

Een persoonlijk opleidingenportaal

Een ander doel van de Quarant Academie is het ondersteunen van de afdeling P&O bij lokale overheden. Daarin speelt het opleidingenportaal een grote rol. Hierin kunnen medewerkers op persoonlijk niveau alle informatie vinden rondom trainingen, test, gehaalde opleidingen, voortgang van gevolgde opleidingen, gewenste opleidingen en zo door. Iedere organisatie kan daar zelf allerlei ‘tips en trucs’ en andere informatie aan toevoegen. Verder kan de afdeling P&O of het MT via het opleidingenportaal de voortgang van medewerkers volgen en rapportages creëren over de kennisontwikkeling in de gehele organisatie.

Kennisontwikkeling op alle gebieden

De Quarant Academie biedt standaard veel trainingen aan. Denk bijvoorbeeld aan Nederlandstalige e-learning voor alle Officeproducten. Ook trajecten voor bijvoorbeeld zaakgericht werken, slimmer werken, scrum of zelfs complete veranderprogramma’s kunnen we via de Quarant Academie organiseren. Verder kent Bart Kuiper de markt voor opleidingen zo goed, dat we alle opleidingen die interessant zijn voor lokale overheden kunnen aanbieden. Zo is er momenteel veel belangstelling voor trainingen over integriteit en digitale veiligheid. Uiteraard kunnen gemeenten ook opleidingen die ze zelf organiseren of afnemen aan het opleidingenportaal toevoegen.

Ik zie mensen graag floreren. Daarvoor ontwikkel ik opleidingsprogramma’s voor medewerkers en organisaties. Precies op maat. Op basis van duidelijke testresultaten. En via een overzichtelijk opleidingenportaal. Zo kan de kennis binnen een organisatie zich structureel verder ontwikkelen.”
Bart Kuiper, adviseur opleidingen bij Quarant

E-learning of klassikaal, altijd op maat

Veel trainingen en cursussen die de Quarant Academie aanbiedt, zijn een vorm van e-learning. Daarmee is het mogelijk goed aan te sluiten op het kennisniveau en de opleidingswensen van een medewerker. Bovendien kan de medewerker de training dan volgen waar, wanneer en in het tempo dat hem het beste uitkomt. Maar klassikale trainingen kunnen uiteraard ook. De reserveringsmodule in het opleidingenportaal is dan een handig hulpmiddel. Ook het opleidingenportaal kunnen we aanpassen aan de wensen van een organisatie. Zo hebben we voor het Learning Management Systeem (LMS) dat de basis ervan vormt, verschillende aanbieders.