Quarant ontwikkelt de iWMO factuurchecker

Sinds de decentralisaties kopen gemeenten zorg voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in bij lokale of landelijke zorgaanbieders. De iWMO factuurchecker van Quarant helpt gemeenten de facturen die ze daarbij ontvangen te controleren.

iWMO: vier berichtenkoppels

Het proces dat hoort bij de inkoop en levering van zorg op basis van de WMO wordt ondersteund met het berichtenverkeer via de standaard iWMO. Er zijn vier berichtenkoppels:

  • een bericht van de gemeente dat een zorgaanbieder zorg mag leveren (301) en de bijbehorende ontvangstbevestiging (302)
  • een bericht van de zorgaanbieder dat gestart wordt met het leveren van zorg (305) en de bijbehorende ontvangstbevestiging (306)
  • een bericht dat de zorgaanbieder stopt met het leveren van zorg (307) en de bijbehorende ontvangstbevestiging (308)
  • de declaratie (303d) of facturatie (303f) van de zorgaanbieder en de bijbehorende ontvangstbevestiging (304).

Betaling op basis iWMO

Vorig jaar regelden veel gemeenten de betaling nog via aparte afspraken, maar sinds dit jaar wordt de iWMO steeds vaker leidend voor de betaling. Wel controleren gemeenten de declaraties en facturaties van de zorgaanbieder meestal nog handmatig. Dit omdat de gebruikte applicaties niet altijd goed omgaan met de vele mogelijkheden en uitzonderingen. Om deze handmatige controle eenvoudiger te maken voor medewerkers heeft Quarant de iWMO-factuurchecker ontwikkeld.

De iWMO factuurchecker

De iWMO factuurchecker controleert de volgende zaken automatisch:

  • Heeft de zorgaanbieder een contract met de gemeente?
  • Klopt het totaalbedrag van de factuur met de factuurregels?
  • Kloppen de bedragen met de prijsafspraken?
  • Is de btw correct?
  • Is de juiste eenheid gefactureerd?
  • Is de juiste factuurperiode gebruikt?

Verder toont de factuurchecker per regel het besluitnummer, de naam, geboortedatum, postcode en huisnummer van degene die zorg nodig heeft. Hiermee kan een medewerker van een gemeente eenvoudig de cliënt en het besluit in de WMO-applicatie opzoeken en controleren of de geleverde zorg overeenkomt met de geïndiceerde zorg.

Alle prijsafspraken

In de iWMO factuurchecker zijn alle prijsafspraken opgenomen die een gemeente heeft gemaakt met elke afzonderlijke aanbieder. Welke producten mag de zorgaanbieder leveren? Tegen welk tarief? En in welke eenheid mag er gedeclareerd of gefactureerd worden? De zorgaanbieder kan de declaratie of facturatie op drie manieren aanleveren: het 303-bericht, een declaratie in Excel of een facturatie in Excel. Het 303-bericht kan met de ‘WMO-converter’ omgezet worden naar een Excelbestand dat leesbaar is voor degene die de factuur wil controleren.