Quarant ondersteunt HLTsamen bij aanbesteding verbindingsfunctie

HLTsamen is de werkorganisatie voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De samenwerking begint steeds meer vorm te krijgen, net als de harmonisatie van de applicaties. Quarant is gevraagd inhoudelijke ondersteuning te leveren bij de realisatie van de verbindingsfunctie.

Wat is een verbindingsfunctie?

De verbindingsfunctie staat omschreven in het GEMMA Katern Verbinden. Het is een verzameling van richtlijnen, best-practices en normen voor het onderling verbinden van de gemeentelijke architectuurelementen. Hiermee kunnen gemeenten de integratie van mensen, organisaties, processen en informatiesystemen op een gestandaardiseerde wijze realiseren.

Basis voor visie en aanbesteden

HLTsamen gebruikt het GEMMA Katern Verbinden als basis voor een gezamenlijke visie op de inrichting van de datastromen en de kwaliteitsbewaking ervan. Het is ook de basis om componenten voor Datadistributie, een ESB en allerlei andere hulpmiddelen voor gegevensbeheer aan te schaffen.

Ondersteuning bij realisatie verbindingsfunctie

HLTsamen heeft Quarant gevraagd inhoudelijke ondersteuning te leveren bij de realisatie van de verbindingsfunctie. Inmiddels is de BVP-aanbesteding gepubliceerd. Stichting RIJK zorgt voor de procedurele ondersteuning.

Quarant helpt

Quarant helpt gemeenten bij de ontwikkeling van het gegevenslandschap. Met onze kennis en ervaring zijn we een inspirerende en drijvende kracht bij het vaststellen van de visie en strategie voor digitale dienstverlening, de aanschaf van ondersteunende applicaties en het opstellen van een effectief gebruikersadoptieprogramma voor de medewerkers.