Quarant maakt voor gemeente Leiden de bereikbaarheid inzichtelijk

De gemeente Leiden wil de stad graag bereikbaar houden. Tegelijkertijd zijn er veel plannen van interne en externe stakeholders die invloed hebben op die bereikbaarheid. Hoe stem je al die plannen op een juiste manier op elkaar af? En hoe stel je daarbij de juiste prioriteiten?

Alle gegevens overzichtelijk in één tool

Om alle plannen goed op elkaar af te stemmen zijn gegevens nodig van allerlei verschillende bronhouders en eigenaren. Quarant helpt de gemeente Leiden een tool te vinden waarmee die gegevens verzameld en geordend kunnen worden. Het doel daarvan is de gezamenlijke effecten van al die plannen beter inzichtelijk te maken en daarin de juiste prioriteiten te stellen.

De eisen en wensen op een rij

Als eerste stap bepalen we samen met de stakeholders aan welke eisen zo’n instrument moet voldoen. En we inventariseren wat de verschillende stakeholders verder aan wensen hebben. Ook bekijken we hoe je de gegevensstromen binnen zo’n instrument het beste kunt organiseren. Als we alle eisen en wensen duidelijk hebben, gaan we in de markt op zoek naar de meest geschikte oplossing.

Goede informatievoorziening als basis voor effectief beleid

Het is voor iedere gemeente lastig de maatschappelijke gewenste effecten van een programmabegroting daadwerkelijk te realiseren. Zeker als er veel partijen bij betrokken zijn. Een goede informatievoorziening helpt overzicht te houden over alle plannen en maakt het mogelijk ze in goede samenhang in de praktijk te brengen.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.