Quarant heeft er weer een Black Belt bij!

Deze maand heb ik mijn LEAN Six Sigma Black Belt certificaat behaald. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Ik vond het vooral fijn weer zoveel nieuwe theorie te leren die ik in mijn werk kan toepassen. Om verbeteringen nog gemakkelijker en effectiever te kunnen bereiken.

LEAN

De meeste overheidsorganisaties kennen de voordelen van de LEAN-aanpak inmiddels wel: zet de klantwaarde centraal, elimineer verspillingen en maak de stap naar continu verbeteren. Hiermee lukt het om een hogere kwaliteit te bereiken en daardoor de kosten te verlagen. Dit terwijl organisaties die primair focussen op minder kosten, bijna altijd de kwaliteit achteruit zien gaan.

Six Sigma

Six Sigma (6σ) houdt in dat je maximaal 3,4 fout per miljoen waarnemingen accepteert. Vaak wordt gedacht dat dit niets is voor overheden, omdat voor de meeste administratieve processen zo´n hoge standaard niet nodig is. Het is een kwaliteitsniveau dat past bij farmacie of een vliegtuigmaatschappij, omdat er in dat geval levens van afhangen. Maar 6σ is niet altijd het doel. Dat kan ook 5σ (233 fouten per miljoen waarnemingen), 4σ (6210 fouten) of 3σ (66807 fouten) zijn. De tolerantie hangt af van het doel van het proces en de klantwens.

Ook voor overheden

Mijn stelling is daarom dat de methodieken achter Six Sigma ook toepasbaar zijn bij overheden, mits ze verstandig en in combinatie met LEAN worden ingezet. De kern is dat je een businessprobleem onderzoekt met statistische gegevens en die uitkomsten gebruikt om verbeteringen door te voeren. Stel dat je doorlooptijden niet altijd haalt. Dan kun je analyseren op welke momenten je wel en wanneer niet binnen de afgesproken normen blijft. En als je dat weet kun je met andere gegevens zoeken naar de achterliggende oorzaken, bijvoorbeeld onderbezetting op vrijdag of te weinig vervanging bij zieken.

Gezocht: gemeenten die 100.000 euro willen besparen

Het diploma was het theoretische deel. Daar wil ik graag het praktische deel aan toevoegen. Daarvoor zoek ik twee praktijkopdrachten, waarbij ik leiding geef aan een procesverbeteringstraject. Beide opdrachten gaan de organisatie 100.000 euro opleveren. Volgens mij zijn er bij lokale overheden voldoende processen die daarvoor in aanmerkingen komen. Ik heb onder andere affiniteit met omgevingsdiensten, het sociale domein en IT-afdelingen.

Geïnteresseerd?

Ben of ken je iemand die zijn organisatie een verbeterslag gunt? Neem dan contact op via 06 22 01 78 41 of annemieke.vandijk@quarant.nl.