Quarant begeleidde aanbesteding front- en backoffice Peelgemeenten

Peelgemeenten, de samenwerking in het sociaal domein van de gemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek, start op 1 januari 2017. De medewerkers hebben onder andere een front- en een backoffice-applicatie voor het sociaal domein nodig. Quarant begeleidde de aanbesteding daarvan.

Tempo aanbesteding belangrijk

Begin juni ontvingen we de opdracht voor de aanbesteding van de front- en backoffice-applicatie. Nog voor het einde van die maand was de Europese aanbesteding voor de backoffice-applicatie gepubliceerd. Dit tempo was belangrijk om ervoor te zorgen dat de samenwerking daadwerkelijk op 1 januari van start kan. De frontoffice-applicatie is later meervoudig onderhands aanbesteed. Door de aanbestedingen te splitsen wilde Peelgemeenten zoveel mogelijk partijen de kans geven te laten zien wat ze kunnen. Ook de nieuwe aanbieders in de markt.

Best Value Procurement

Als vorm voor de aanbesteding is gekozen voor een mix van een traditionele aanbesteding (EMVI) en Best Value Procurement (BVP). We hebben hiervoor een aantal basiseisen opgesteld, technisch en functioneel. Zo moesten de applicaties bijvoorbeeld een SaaS-oplossing zijn, zodat medewerkers tijd-, plaats- en device-onafhankelijk kunnen werken. Daarnaast hebben we gunningscriteria opgesteld. Leveranciers konden punten scoren op basis van prijs, Service Level Agreement (SLA), implementatieplan, flexibiliteit van de applicatie en wijze van ondersteuning.

Video om gebruiksgemak te beoordelen

Belangrijk onderdeel bij de uiteindelijke keuze was een demovideo die leveranciers moesten maken. Ze kregen allemaal eenzelfde casus. In een video moesten ze laten zien hoe medewerkers die casus straks gaan verwerken. Duidelijk was dat medewerkers in sommige applicaties veel vaker moesten klikken en veel meer moesten wisselen tussen schermen dan bij andere applicaties.

Implementatiefase

Begin september is de opdracht voor de backoffice-applicatie gegund aan c2GO van Info Support. Zij kwamen later ook als beste van drie partijen uit de bus bij de meervoudige onderhandse aanbesteding van de frontoffice-applicatie. Op dit moment worden de werkprocessen naar de applicaties vertaald en wordt de applicatie ingericht, de scripts van de datamigratie opgesteld en getest en de medewerkers opgeleid om te werken met nieuwe applicaties.

Meer informatie over aanbesteding of BVP

Quarant ondersteunt gemeenten, samenwerkingsverbanden en omgevingsdiensten al vele jaren bij aanbestedingen. We zijn een inspirerende kracht bij het vaststellen van de visie op digitale dienstverlening, de aanschaf van ondersteunende applicaties en het opstellen van een effectief gebruikersadoptieprogramma voor de medewerkers. Meer informatie over onze aanpak staat in Applicaties Qrachtig aanbesteden. Of neem contact op met Adrie van Bohemen: 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.