Professionaliteit medewerkers de basis voor moderne applicaties in het sociaal domein

Moderne webbased applicaties in het sociaal domein werken veel sneller, prettiger en intuïtiever dan de meer traditionele applicaties. Dat komt vooral omdat moderne applicaties gebaseerd zijn op een wijze van scherm- en procesinrichting die meer past bij deze tijd.

Traditioneel volgens vooraf bedachte workflow

Traditioneel worden applicaties in het sociaal domein volgens gedetailleerd uitgewerkte workflows ingericht. Eenmaal ‘live’ is er voor medewerkers nog maar weinig ruimte om van die workflow af te wijken. Bij hun werkzaamheden moeten ze het keurslijf van het systeem volgen. Scherm na scherm, met veel verplichte velden voordat ze weer verder kunnen. Verandert het werkproces? Of willen medewerkers zaken toch liever anders? Dan moet dit via een applicatiebeheerder of vaak zelfs via de leverancier geregeld worden.

Moderne applicaties zijn minder een keurslijf

Modernere webbased applicaties bieden medewerkers meer vrijheden. Ze kunnen de applicatie veel gemakkelijker gebruiken op een wijze die past bij de manier waarop ze zelf het werk uitvoeren. Op de eerste plaats kunnen medewerkers via een url overal ter wereld, op elk tijdstip, en in beginsel op ieder apparaat inloggen en aan de slag gaan. Verder kunnen medewerkers hun eigen schermen makkelijker zelf indelen. En ze hebben ook meer vrijheid in de keuze welke gegevens ze wanneer invoeren. Ook zijn er vaak minder verplichte velden. Dit betekent in de praktijk voor medewerkers een grotere handelingsruimte en minder klikken en switchen tussen schermen.

Regelcapaciteit zo laag mogelijk in de organisatie

Je kunt zeggen dat moderne applicaties veel meer overlaten aan de professionaliteit van de medewerker. Allerlei checks en goedkeuringsslagen die traditionele systemen nog wel hebben, kennen modernere applicaties niet meer. Dat is een groot voordeel in een tijd waarin het werk en organisaties sneller veranderen dan ooit. Een tijd ook waarin regelcapaciteit zo laag mogelijk in de organisatie wordt belegd. Werkprocessen worden steeds meer op hoofdlijnen beschrijven. De invulling van de dagelijkse uitvoering wordt veel meer aan de medewerkers zelf overgelaten.

Professionaliteit medewerkers is noodzakelijk

Mogelijke nadelen aan moderne applicaties zijn er ook. Omdat ze meer vrijheden bieden, zijn ze ook foutgevoeliger. Medewerkers moeten voldoende professionaliteit hebben om goed met de applicaties om te kunnen gaan. Hierbij hoort bijvoorbeeld ook informatie die misschien in eerste instantie niet per se nodig is om een casus uit te voeren, toch in te voeren. Die informatie kan bijvoorbeeld van belang zijn voor monitoring en sturing. Of voor andere collega’s of afdelingen om later sneller een totaalbeeld van een klant, dienst of situatie te krijgen.

Kwaliteit medewerkers steeds belangrijker voor organisaties

Samengevat kun je zeggen dat moderne applicaties meer zaken overlaten aan de professionaliteit van de medewerker, maar dat ze daardoor ook meer professionaliteit van de medewerker vragen. Dat is een cultuuromslag. Medewerkers moeten in staat zijn de complexiteit van de dagelijkse praktijk te vertalen naar een juist applicatiegebruik. Dit maakt het extra belangrijk om medewerkers ook in kennis, houding en gedrag goed op te leiden.

Meer informatie

Meer weten over applicaties die de publieksprofessional zelf laten bepalen hoe ze hun werk doen? Of over gebruikersadoptieprogramma’s die meer zijn dan een knoppentraining? Neem dan contact op met Wim Hoekstra: 06 21 26 06 38, wim.hoekstra@quarant.nl.