Home / Werkprocessen stroomlijnen / Digitaal werken / Informatiebeleidsplan Gemeente Helmond: Slimmer verbinden

Informatiebeleidsplan Gemeente Helmond: Slimmer verbinden

visieOnder het credo Slimmer verbinden heeft Quarant samen met de informatie managers van de gemeente Helmond het informatie bedrijfsplan opgeleverd. Hun informatievoorziening ontwikkelt zich van afdelingsgericht (verticaal) naar steeds meer organisatiegericht (horizontaal). Ook de gemeente Helmond moet steeds meer aan te sluiten op ketens binnen en buiten de organisatie. De vakafdelingen wisselen informatie uit met de klanten aan de balie van de stadswinkel, via het internet en in samenwerkingsverbanden. Werkprocessen en dossiers dienen slim met elkaar te worden verbonden en digitaal werken wordt daarbij steeds meer een must.

Bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering richt het informatiebeleid zich primair op de volgende onderwerpen:
1. Het verbeteren en inrichten van informatievoorzieningen die zowel extern als intern goed samenwerken bevorderen en de uitwisseling van documenten en data mogelijk maken.
2. Het voortzetten van de inspanningen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en Antwoord fase 4 te implementeren.
3. Het goed inrichten en implementeren van voorzieningen t.b.v. managementinformatie.
4. Het verder stimuleren van digitaal en zaakgericht werken.
5. Het vergroten van de mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.
6. Het bieden van een stevig platform waarmee basisgegevens efficiënt (her)gebruikt en uitgewisseld kunnen worden. Dit zowel binnen onze gemeente als met partijen daarbuiten.

Quarant ondersteunde het proces waarbij het informatieplan 2013-2016 tot stand kwam.

Jos Poels
Jos Poels
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Het helpen van gemeenten bij het verbeteren van hun processen door het inzetten van de nieuwste technische mogelijkheden is mijn uitgangspunt. Ik help op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer. Meer informatie? 06 506 088 86
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten