Home / Werkprocessen stroomlijnen / Gebruikersadoptieprogramma / Weerstand te lijf met informatie, quick wins en gebruikersadoptie

Weerstand te lijf met informatie, quick wins en gebruikersadoptie

Als organisaties veranderingen doorvoeren, ontstaat er vaak weerstand tegen die veranderingen. Dit ervaart Quarant ook regelmatig bij klanten. Het is belangrijk om op de juiste manier met die weerstand om te gaan als u wilt dat een veranderingstraject slaagt. Graag geven wij u tips over hoe u omgaat met weerstand en deze weerstand overwint.

Wat is weerstand?

Weerstand is een vorm van verzet, afweer, tegenstand of tegenwerking tegen een verandering. Zo’n verandering kan bijvoorbeeld een wijziging van taken, werkwijze, organisatiestructuur, werkomstandigheden of arbeidsvoorwaarden zijn. Zeker medewerkers bij lokale overheden krijgen steeds meer met dit soort veranderingen te maken. Bijvoorbeeld door veranderingen in technologie, wetgeving en verwachtingen van burgers en bedrijven.

Is weerstand slecht?

Weerstand bij veranderingen is niet per definitie slecht. Sterker nog: het heeft een functie binnen een organisatie. Afspraken over werkprocessen zijn in het verleden niet voor niets op een bepaalde manier gemaakt. Wie daar geen oog heeft, loopt het risico telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden of zich meerdere keren aan dezelfde steen te stoten. Weerstand gebaseerd op goede inhoudelijke argumenten helpt dan ook mee aan een beter eindresultaat.

Profiteer van weerstand

Daar komt bij dat u ervan uit kunt gaan dat medewerkers die inhoudelijk met u in debat gaan, zich erg betrokken voelen bij de organisatie. Ze streven hetzelfde doel na als u: een zo goed mogelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners. Als u ze van de noodzaak van een bepaalde verandering weet te overtuigen, kunnen zij u helpen slimme oplossingen te bedenken om van die verandering een succes in de praktijk te maken.

Geen zin om te veranderen

Naast inhoudelijke weerstand komen we echter ook gedragsweerstand tegen. In dat geval hebben mensen geen zin om te veranderen. Bijvoorbeeld omdat ze er de noodzaak niet van inzien. Of omdat ze al verandering op verandering hebben meegemaakt. Of omdat eerdere verandertrajecten mislukt zijn. Deze weerstand moet u overwinnen. Daarbij zijn twee strategieën van belang: informeren en quick wins.

Informeren van medewerkers

Goed informeren is eigenlijk de basis voor ieder verandertraject. Vertel medewerkers op tijd, volledig en eerlijk wat de redenen zijn voor een verandering, de doelen die u nastreeft en wat er gaat gebeuren. Wij doen dit graag via workshops, waarbij we nog een stap verder gaan dan alleen informeren. We laten medewerkers zoveel mogelijk zelf uitwerken hoe de verandering eruit gaat zien. Bijvoorbeeld door ze met elkaar afspraken te laten maken over de nieuwe manier van werken.

Quick wins

Everett Rogers onderscheidde de volgende groepen bij veranderingen: innovators, early adopters, early & late majority en laggards. De eerste twee groepen zullen een verandering snel omarmen. De early en late majority zijn vaak wat moeilijker te overtuigen. Ze zijn wel belangrijk om van een verandering een succes te maken. Daarom zoeken we altijd naar quick wins. Met concrete resultaten aan het begin van een traject ervaren medewerkers successen van een nieuwe manier van werken direct in de praktijk. Dit zorgt voor enthousiasme en energie om ook de wat lastigere processen aan te pakken.

Gebruikersadoptieprogramma

De laggards uit het model van Rogers zult u niet snel overtuigen. Zeker aan het begin van een verandertraject gaat het er vooral om te zorgen dat ze niet te veel invloed op andere medewerkers krijgen. Blijf uzelf wel altijd afvragen waar hun weerstand vandaan komt. Bij veranderingen waar nieuwe software of ICT-apparatuur bij betrokken is, ontstaat weerstand vaak uit angst niet over de juiste vaardigheden te beschikken. Een gedegen gebruikersadoptieprogramma hoort daarom een vast onderdeel te zijn van dit soort verandertrajecten.

Imke Lenkens
Imke Lenkens
Als consultant houd ik mij bezig met procesverbetering en verandermanagement. Ik zie het als een uitdaging en haal voldoening uit het verder brengen van organisaties en haar medewerkers, zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door processen efficiënter in te richten of medewerkers open te stellen voor nieuw ontwikkelingen. Voor meer informatie: 06 833 902 66
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten