Home / Werkprocessen stroomlijnen / Digitaal werken / Zijn klassikale trainingen ouderwets?

Zijn klassikale trainingen ouderwets?

We weten allemaal dat een leven lang leren belangrijk is. De wereld om ons heen verandert. Leren is dus noodzakelijk om bij te blijven. Er zijn veel goede online mogelijkheden om te leren, maar in sommige gevallen is een ‘ouderwetse’ klassikale training de beste oplossing.

Iedereen leert anders

Het is bekend dat iedereen anders leert. De een leest graag een handleiding, iemand anders kijkt liever een instructiefilmpje en weer iemand anders volgt liever samen met collega’s een klassikale training. Bovendien kan voor een en dezelfde persoon de voorkeur voor een leervorm ook nog wisselen per onderwerp. Wel zien we dat steeds meer organisaties inzetten op online leren. Dit past het beste in de manier waarop we tegenwoordig werken. Want wie tijds- en plaats-onafhankelijk werkt, wil ook zelf snel een instructie of cursus kunnen vinden als hij of zij iets nieuws wil leren.

Zelf leren is soms moeilijk

Tegelijkertijd weten we dat mensen het soms lastig vinden om online leren in te passen in hun dagelijkse werk. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze niet weten waar ze moeten beginnen of doordat ze het nut en noodzaak van een bepaalde training niet begrijpen. Denk aan medewerkers die een training OneDrive kunnen volgen, maar niet weten wat OneDrive is en wat het voor hen kan betekenen. Die medewerkers zullen niet snel uit zichzelf veel tijd en energie in die training willen steken. Zeker niet als er nog veel andere belangrijke zaken op ze liggen te wachten.

Wanneer klassikaal opleiden?

In de praktijk zien we dan ook dat klassikale trainingen belangrijk blijven binnen de totale mix aan leervormen. Met name als het gaat om nieuwe softwareprogramma’s vinden veel medewerkers het prettig de eerste stappen samen met collega’s in een klassikale training te zetten. Vanuit die klassikale training kunnen ze vervolgens zelf met online trainingen en instructies hun kennis verdiepen. Daarbij helpt het als in de klassikale training ter afsluiting aandacht is voor de beschikbare online trainingen en de manier waarop medewerkers die kunnen gebruiken.

Voordelen klassikale trainingen

Een klassikale training biedt de volgende voordelen:

  • Het is een beginpunt voor medewerkers om kennis te maken met een programma. Nadat men nut en noodzaak en de basisprincipes van het programma kent, kan men daarna zelf kennis en vaardigheden gericht verdiepen.
  • Mensen kunnen direct (werkgerelateerde) vragen stellen aan de trainer. Zeker bij de introductie van een programma begrijpen mensen niet altijd hoe ze getoonde functionaliteiten kunnen toepassen in hun eigen werk. In een klassikale training kan men daarvoor tips en trucs vragen.
  • Het vraagt minder zelfdiscipline. Voor een klassikale training maakt men van tevoren tijd vrij in de agenda, men gaat er heen, luistert, oefent en loopt met nieuwe kennis de deur uit.
  • Deelnemers kunnen elkaar helpen. Tijdens het kijken van een video is men op zichzelf aangewezen, terwijl in een klassikale training medewerkers van collega’s kunnen leren. Niet alleen doordat ze antwoorden op hun eigen vragen krijgen, maar ook de vragen van die collega’s kunnen zeer leerzaam zijn.

Continu leren

Tegelijkertijd zijn klassikale opleidingen alleen niet voldoende om aan de leervraag binnen een organisatie te voldoen. Daarvoor zijn de studie-onderwerpen te divers, net als de verdieping die medewerkers nodig hebben. En ook de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld software gaan daarvoor te snel. Denk alleen al aan de nieuwe functies die er iedere maand bijkomen in Office 365. Dus als u wilt dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen, zorg dan voor een goed aanbod van online leervormen, aangevuld met gerichte klassikale opleidingen waar nodig.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over online en klassikaal leren? Neem dan contact op met Imke Lenkens: 06 833 902 66, imke.lenkens@quarant.nl.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.

Imke Lenkens
Imke Lenkens
Als consultant houd ik mij bezig met procesverbetering en verandermanagement. Ik zie het als een uitdaging en haal voldoening uit het verder brengen van organisaties en haar medewerkers, zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door processen efficiënter in te richten of medewerkers open te stellen voor nieuw ontwikkelingen. Voor meer informatie: 06 833 902 66
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten