Home / Werkprocessen stroomlijnen / Digitaal werken / Digitale toegankelijkheid: zijn uw digitale kanalen voor alle burgers toegankelijk?

Digitale toegankelijkheid: zijn uw digitale kanalen voor alle burgers toegankelijk?

We zijn ons er allemaal van bewust dat gemeentehuizen niet alleen toegankelijk mogen zijn via een trap. Ook iemand in een rolstoel moet zelfstandig bij de balie kunnen komen. Daarom zorgen we voor een goede toegankelijkheid van gebouwen. Maar hoe zit het met de toegankelijkheid van de digitale kanalen?

Veel gemeentelijke websites slecht toegankelijk

25% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking die de omgang met digitale middelen lastig maakt. Het gaat dan om blinden, doven, lichamelijk gehandicapten, maar ook kleurenblinden of bijvoorbeeld laaggeletterden. Onderzoek laat zien dat de digitale toegankelijkheid van gemeentewebsites voor deze mensen vaak een probleem is. In de provincie Groningen heeft slechts 10% van de gemeenten een toegankelijke website. In Gelderland, Zuid-Holland, Limburg, Drenthe en Friesland komt dit percentage niet boven de 25 uit.

Wettelijke verplichting toegankelijke digitale middelen

Eigenlijk heeft iedere organisatie een morele verplichting om de digitale dienstverlening ook voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. Voor overheidsinstanties is dit vanaf 23 september zelfs een wettelijke verplichting. Dit is geregeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verplichting wordt via een aantal termijnen ingevoerd:

  • Op 23 september 2019 voor websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018
  • Op 23 september 2020 voor websites gepubliceerd vóór 23 september 2018
  • Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.

Wanneer is een website toegankelijk?

Een website is digitaal toegankelijk als deze voldoet aan een aantal normen. Zo moeten webpagina’s volledig waarneembaar zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid content voor te laten lezen en tekstalternatieven te bieden voor video’s of afbeeldingen. Daarnaast is bedienbaarheid een belangrijke component. Denk hierbij aan de mogelijkheid om zonder muis door een webpagina te navigeren. Tot slot is het van belang dat de content begrijpelijk en leesbaar is voor iedereen. De volledige lijst van richtlijnen staat in de EN 301 549.

Waar te beginnen?

De eerste termijn staat in september al voor de deur. Dat is snel. Gelukkig kunt u deze zomer al flinke stappen zetten. Wij adviseren de volgende aanpak:

  • Bepaal de scope: breng alle websites en applicaties in beeld die binnen de wetgeving vallen. Neem ook direct de leveranciers van deze websites en applicaties in de lijst op.
  • Quickscan: voer een nulmeting uit. Hoe staat u ervoor? Er zijn verschillende organisaties die dit soort nulmetingen voor u kunnen uitvoeren.
  • Bepaal de maatregelen: bekijk aan de hand van de quickscan wat er moet gebeuren om te voldoen aan de wetgeving. Met name het inkoopbeleid en het leveranciersmanagement zullen hierin een belangrijke rol spelen, maar het traject vraagt ook om bewustwording en training van medewerkers.
  • Voer de maatregelen uit: voldoen aan de wetgeving is geen tijdelijk project. Om ervoor te zorgen dat websites en applicaties toegankelijk blijven, adviseren we een Functionaris Toegankelijkheid te benoemen. Deze zorgt voor de controle en naleving van gemaakte afspraken.

Bewustwording medewerkers

Digitale toegankelijkheid staat ondanks de urgentie niet bij iedere medewerker boven aan zijn of haar prioriteitenlijstje. Door de inzet van (ludieke) bewustwordingscampagnes brengt u het onderwerp en de urgentie ervan van management tot werkvloer onder de aandacht. Belangrijk daarbij is de stakeholders van de verschillende afdelingen bij elkaar te brengen en ze het belang van het onderwerp te laten inzien.

Hulp nodig?

Wilt u meer informatie over hoe u uw digitale middelen stap voor stap toegankelijk kunt maken? Of hoe u bewustwordingscampagnes organiseert? Quarant denkt graag met u mee. Met onze expertise van de menskant van veranderprocessen en onze ervaring met ICT-leveranciers is Quarant een goede aanvulling op de kennis en ervaring binnen uw organisatie. Meer informatie? Neem dan contact op met Job Coenen via 06 2714 5962 of job.coenen@quarant.nl.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.

Job Coenen
Job Coenen
Als Consultant houd ik me bezig met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te doen. Door de juiste vragen te stellen, een ander perspectief te bieden en hen open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen. 06 271 459 62
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten