Home / Werkprocessen stroomlijnen / AVG / Is de Omgevingsdienst verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG?

Is de Omgevingsdienst verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG?

Omgevingsdiensten moeten voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Maar welke rol hebben ze ten opzichte van gemeenten en provincies: zijn ze verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Het antwoord op deze vraag bepaalt of er een verwerkersovereenkomst nodig is met de gemeenten of dat er kan worden volstaan met privacy-overeenkomsten.

De AVG is niet duidelijk voor omgevingsdiensten

Op allerlei platforms staan discussies over de rol van omgevingsdiensten bij de uitvoering van de AVG: zijn ze verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? De AVG biedt voor omgevingsdiensten geen duidelijke richtlijnen om deze vraag te beantwoorden. Er bestaat weliswaar een beslisboom om deze rollen af te bakenen, maar deze geeft voor omgevingsdiensten niet zomaar het juiste antwoord.

Doel en middelen

Verwerkingsverantwoordelijk is de organisatie die ‘doel en middelen’ van gegevensverwerking bepaalt. Omdat gemeenten en provincies het bevoegd gezag zijn voor de taken die een omgevingsdienst uitvoert, zijn zij bestuursrechtelijk gezien degene die doel en middelen bepalen. Voor het gegevensbeschermingsrecht telt echter niet het bestuursrecht, maar de omstandigheden op de werkvloer. En op dat niveau bepaalt de omgevingsdienst welke gegevens ze verzamelen en hoe ze die verwerken.

VTH geeft meer houvast

De wet VTH vormt de basis voor het werk van omgevingsdiensten en biedt meer houvast. Daarin staat onder andere dat de basistaken uit het omgevingsrecht door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd. Omgevingsdiensten nemen daarbij zelfstandig besluiten over welke gegevens ze verzamelen en hoe ze die verwerken. Dit maakt ze daarmee ook ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Privacy-overeenkomst

Dit betekent dat er geen verwerkersovereenkomst nodig is tussen omgevingsdiensten en gemeenten en provincies. Een privacy-overeenkomst is wel nodig. Dit omdat de organisaties wel persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. In de privacy-overeenkomst moeten afspraken staan over het gebruik en transport van die persoonsgegevens. In het model verwerkersovereenkomst van VNG Realisatie staan teksten die u prima in zo’n privacy-overeenkomst kunt gebruiken.

Verwerkersovereenkomst met leveranciers

Verder moet iedere omgevingsdienst uiteraard bekijken of er verwerkersovereenkomsten nodig zijn voor de diensten van leveranciers. Denk hierbij aan softwareleveranciers, hostingpartijen en mogelijke subverwerkers.

Quarant helpt met de AVG

Quarant helpt gemeenten en omgevingsdiensten bij de invoering van de AVG. Bijvoorbeeld met een impactanalyse, de borging van de AVG door slimmere processen en het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Neem voor meer informatie contact op met Adrie van Bohemen: 06 533 714 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.

Adrie van Bohemen
Adrie van Bohemen
Als één van de partners van Quarant ben ik ook werkzaam als Consultant. Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met zaakgericht en digitaal werken, digitale dienstverlening, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Meer informatie? 06 533 714 87
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten