Praktijkproeven DSO: start nu al met het DSO in uw organisatie

Ieder kwartaal levert het programma Aan de slag met de Omgevingswet nieuwe functionaliteiten van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op. Via praktijkproeven kunnen organisaties met die functionaliteiten aan de slag. Het is een mooie kans nu al ervaring op te doen met het DSO en de gevolgen voor uw organisatie concreter in beeld te krijgen.

DSO volop in ontwikkeling

Het DSO is de optelsom van de landelijke voorziening en de lokale voorzieningen die er samen voor gaan zorgen dat de Omgevingswet straks ondersteund wordt. De landelijke voorziening van het DSO wordt zichtbaar in het Omgevingsloket met drie functies:

  • De vergunningscheck
  • De vergunningsaanvraag
  • De regels op kaart

Via de landelijke voorziening bekend maken en beschikbaar stellen (LVBB) publiceren overheden straks hun omgevingswetbesluiten. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet. Via de LVBB komen omgevingswetbesluiten ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) terecht. De regels in deze documenten zijn daardoor opvraagbaar door de Viewer regels en kaart in het Omgevingsloket. Daarnaast kunnen overheden:

  • vragenbomen maken met toepasbare regels;
  • vergunningaanvragen en meldingen ontvangen;
  • begrippen en definities centraal beheren.

Iedere drie maanden nieuwe functionaliteiten beschikbaar

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening van het DSO. Daarbij werken ze volgens een Scaled Agile Framework (SAFe) en leveren ze iedere drie maanden nieuwe functionaliteiten op. Vooraf wordt samen met vertegenwoordigers van koepelorganisaties als onder andere VNG, IPO en de Unie van Waterschappen bekeken welke functionaliteiten dat kwartaal ontwikkeld gaan worden. Als de techniek aan het einde van een kwartaal werkt, komen de functionaliteiten beschikbaar om er proeven in de praktijk mee uit te voeren.

Een drietrapsraket aan praktijkproeven

Peter Kok is strategisch adviseur implementatie DSO. Hij geeft aan dat de praktijkproeven verschillende faseringen kennen. “Het is een soort drietrapsraket. Allereerst doen we proeven om te kijken of het werkt. Daarna beproeven organisaties onder begeleiding wat ze er allemaal mee kunnen, hoe dit eruit ziet voor de verschillende leveranciers en zo door. In een derde fase kunnen ze er binnen de eigen organisatie mee aan de slag en kijken wat ze zelf moeten gaan organiseren om straks de implementatie soepel te laten verlopen.”

Voorbeeld van een praktijkproef: vragenbomen maken

Een voorbeeld van een functionaliteit waarmee organisaties binnenkort al aan de slag kunnen, is het maken van vragenbomen van toepasbare regels. De VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet stellen daarvoor samen een proefomgeving beschikbaar, waar ook leveranciers aan meedoen. Gemeenten kunnen daarmee zien hoe dit straks werkt en ze kunnen de oplossingen van de verschillende leveranciers van de lokale voorzieningen met elkaar vergelijken. Ze kunnen dus nu al ervaring opdoen met het maken van vragenbomen en kijken hoe ze hier de eigen organisatie op moeten inrichten, zonder dat ze zelf op dit moment al hoeven te investeren in allerlei koppelingen.

Praktijkproeven vanuit de implementatie van de wet

Naast de praktijkproeven vanuit de ontwikkeling van de software stimuleert het programma Aan de slag met de Omgevingswet ook praktijkproeven die meer vanuit de intentie van de wet kijken. Peter: “Daarbij gaat het om vragen als wat willen we straks bereiken met de wet? Wat heb je daarvoor nodig als organisatie? Hoe moeten processen dan ingericht worden? Welke mensen zijn daarbij nodig? Uit deze praktijkproeven komen ook weer wensen voor de informatie-ondersteuning uit het DSO naar voren. Daar houden we dan in een volgend ontwikkelkwartaal rekening mee. Zo ontmoeten vraag en aanbod elkaar halverwege.”

Ga nu al aan de slag!

Op 1 januari 2020 is het basisniveau van de landelijke voorziening van het DSO beschikbaar. Overheden hebben dan een jaar de tijd om zelf ervaring op te doen met het DSO en alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om op 1 januari 2021 aangesloten te zijn. Peter raadt organisaties echter aan niet zolang te wachten: “De implementatie van de Omgevingswet is vooral een kwestie van doen. Mijn advies is dan ook er gewoon mee te beginnen. Er is al heel veel functionaliteit beschikbaar die organisaties al kunnen beproeven en waarmee ze dus de gevolgen voor hun eigen organisatie nu al in kaart kunnen brengen.”

Hulp nodig?

Overheden die aan praktijkproeven willen deelnemen kunnen contact opnemen met hun eigen koepel of met het DSO. Onze consultant Han Kuiper is coördinator praktijkproeven DSO bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Quarant helpt gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Meer weten? Neem dan contact op met Han Kuiper.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.