Jos Poels – spreker op KBenP Zomerevent (EIM event)

Tijdens het EIM Zomerevent op 25 juni vertelt Jos Poels, namens BMConsultants, over de totstandkoming van het Digitaal Ontvangst Portaal bij gemeente Helmond.

Van postkamer naar Digitaal Ontvangst Portaal

Jos Poels was betrokken bij de visievorming en inrichting van de Helmondse digitale postkamer. Het Digitaal Ontvangst Portaal zorgt er onder andere voor dat de totale inkomende stroom van digitale en analoge documenten, tijdens het hele proces, op de juiste wijze de organisatie binnenkomt. De informatie wordt bovendien gelijk goed geregistreerd en verrijkt met metagegevens. Een Digitaal Ontvangst Portaal is een compleet andere kijk op de werkzaamheden van de postkamer en de afdeling DIV en de manier waarop ze de hele organisatie ondersteunen.

Het EIM Zomerevent

Het EIM Zomerevent, voorheen KBenP Zomerevent, dat wordt georganiseerd door Uitgeverij IP / vakblad EIM  VIP is een ontmoetingsplaats met visionairs, oplossers en gelijkgestemde collega’s.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de veranderende rol van postkamers en afdelingen DIV? Neem gerust contact op met Jos Poels: 06 50 60 88 86, Jos.Poels@quarant.nl.