Pijnacker-Nootdorp: overgang naar de cloud ontzorgt ICT-team

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil haar medewerkers graag de nieuwste versies van software bieden en tegelijkertijd het ICT-team ontzorgen. Daarom verplaatst men zoveel mogelijk applicaties naar de cloud. Quarant hielp met het opstellen van het cloudbeleid en bij het uitvoeren ervan.

Altijd de nieuwste versies van software

Voor medewerkers is het prettig als ze snel over de nieuwste versies van software kunnen beschikken. Allereerst vanwege de veiligheid. Maar ook omdat de recentste versies vaak nieuwe, handige functionaliteiten bieden. Voor het relatief kleine ICT-team van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de snelheid waarmee updates verschijnen echter lastig bij te houden. Dit was voor de gemeente een van de redenen om applicaties zoveel mogelijk naar de cloud te verplaatsen.

Mobieler en flexibeler werken

De cloudambitie van Pijnacker-Nootdorp sluit aan bij een breder programma waarmee mobieler en flexibeler werken mogelijk wordt gemaakt en gestimuleerd. Het gemeentehuis bestaat inmiddels voor een groot deel uit flexplekken. Medewerkers hebben mobiele telefoons gekregen en laptops om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Op die laptops zijn cloudapplicaties rechtstreeks te benaderen via apps en het startmenu. Interne applicaties zijn te benaderen via Citrix.

Stapsgewijs naar de cloud

Pijnacker-Nootdorp heeft gekozen voor een stapsgewijze overstap naar de cloud. Steeds wordt per systeem in het applicatielandschap (meer dan 300) onderzocht of er cloud-mogelijkheden zijn. Het kan dan gaan om een SaaS-oplossing of een oplossing gehost/beheerd op een PaaS-omgeving van Microsoft. Inmiddels is de gemeente volledig overgestapt op Office 365 voor kantoorautomatisering en binnenkort is ook het zaaksysteem via de cloud beschikbaar.

Van systeembeheer naar regie

Door zoveel mogelijk te kiezen voor SaaS-oplossingen wordt het ICT-team flink ontzorgd. De leverancier is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en security patches. Ook krijgen medewerkers automatisch de laatste versies van de software. Hierdoor verschuift de rol van het ICT-team van systeembeheer naar regie. Samen met de informatieadviseurs, de Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is gekeken welke applicaties bedrijfskritisch zijn, welke er privacygevoelige gegevens bevatten en welke eisen dit voor bijvoorbeeld de beveiliging meebrengt.

Eisen aan leveranciers

Bij een regierol hoort ook dat het ICT-team samen met de CISO en de verantwoordelijken voor inkoop goed kijkt naar de eisen die aan de leveranciers worden gesteld. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de applicaties in Europa worden gehost en dat toegang geregeld is met MFA (Multifactor Authenticatie), gekoppeld met de Azure Active Directory. Ook het nadenken over precieze inhoud van SLA’s en actieve sturing op de naleving ervan zijn taken die meer voorkomen als het grootste deel van de applicaties naar de cloud verhuist.

Van beleid naar tactische uitvoering

Als Quarant zijn we nauw betrokken geweest bij dit hele traject in Pijnacker-Nootdorp. We hebben geholpen bij het opstellen van het cloudbeleid en met het strategisch architectuur team gewerkt aan het informatieplan 2022 van de gemeente. Momenteel helpen we mee het cloudplan op tactisch niveau uit te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste technische keuze, maar bijvoorbeeld ook om een slim programma voor gebruikersadoptie.

Wij delen. kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.