Home / Over Quarant / Het team

Maak kennis met ons team en netwerk van partners

 • Herman Hogendoorn
  Herman HogendoornPartner

  Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.

  06 224 659 28

 • Jos Poels
  Jos PoelsPartner

  Gemeenten kunnen efficiënter werken als ze de nieuwste technische mogelijkheden gebruiken om hun werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld door digitaal, zaakgericht of objectgericht te werken. Ik help ze daarmee op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer.

  06 506 088 86

 • Wim Hoekstra
  Wim HoekstraPartner

  Er zijn nog genoeg mogelijk- heden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken met andere gemeenten en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.

  06 212 606 38

 • Adrie van Bohemen
  Adrie van BohemenPartner

  Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar, zodat we samen nieuwe, betere oplossingen realiseren.

  06 533 714 87

 • Kitty Lommers
  Kitty LommersMarketing en sales

  Met mijn ervaring als marketing- en communicatieprofessional en projectmanager heb ik brede ervaring opgedaan in het vakgebied en gewerkt voor tal van klanten. Ik ga graag doel- en klantgericht te werk om gezamenlijk tot het beste eindresultaat te komen. Met deze kennis en enthousiasme versterk ik het team.

  06 547 601 44

 • Han Kuiper
  Han KuiperConsultant

  Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.

  06 241 336 38

 • Imke Lenkens
  Imke LenkensConsultant

  Mijn passie is en uitdaging liggen bij het verder brengen van organisaties en haar medewerkers. Dit om het beste resultaat te behalen en hun werk optimaal te laten uitvoeren. Mensen openstellen voor nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang is daarbij essentieel. De publieksprofessional staat daarbij centraal. Kortom, ik help organisaties vooral op het gebied van procesverbetering en verandermanagement.

  06 833 902 66

 • Klaas Bolte
  Klaas BolteConsultant

  Mijn kracht ligt op het gebied van informatiebeleid, projectportfolio, projectmanagement en het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen. Ik weet mensen mee te krijgen in een verandering en gezamenlijke belangen te behartigen. Ook heb ik gevoel voor het samenspel tussen bedrijfsvoering en politieke belangen.

  06 303 989 31

 • René Wanders
  René WandersConsultant

  Mijn specialismen zijn e-dienstverlening en informatiemanagement. Ik word enthousiast van het optimaliseren van processen. Met mijn pragmatische en betrokken aanpak houd ik de vaart in het proces en de juiste doelstellingen in het oog. Ook denk ik mee over een passende aanpak met visie op de toekomst.

  06 336 309 34

 • Job Coenen
  Job CoenenConsultant

  Als Consultant houd ik me bezig met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te doen. Door de juiste vragen te stellen, een ander perspectief te bieden en hen open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.

  06 271 459 62

 • Vincent van Neerven
  Vincent van NeervenConsultant

  Ik heb veel kennis opgedaan op het gebied van procesoptimalisatie, verander- en informatiemanagement. Zowel tijdens als na mijn opleiding Bedrijfskunde. Het zijn vakgebieden waar lokale overheden veel mee te maken hebben. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in ze daarbij te helpen.

  06 348 211 93

 • Aart Los
  Aart LosConsultant

  Ik word gedreven door vooruitgang, nieuwe kansen en het behalen van resultaten, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Aanpakken, opbouwen, inrichten en verbeteren zijn woorden die bij mij passen. Met mijn ruime ervaring binnen de e-overheid, help ik organisaties graag verder hun kansen te benutten.

  06 214 993 72

 • Yvonne Roseboom
  Yvonne Roseboom

  Slim samenwerken vraagt om een frisse blik. Een opdracht of klantvraag moet multidisciplinair worden benaderd en niet vanuit één vakgebied of koker. Als interim-manager, kwartiermaker, projectleider of programmamanager realiseer ik samenwerkingsverbanden, vooral binnen het sociale domein. Daarbij gebruik ik ook mijn expertise als socioloog en veranderkundig adviseur.

 • Paul Entius
  Paul EntiusWEadvies

  ICT-samenwerkingen zijn doelmatig dankzij stan- daardisatie van hard-, software en dienstverlening. Ik onder- steun bij het ontwerp van de technische architectuur en de daadwerkelijke realisatie van (intergemeentelijke) samen- werkingen. Daarbij neem ik, naast de inbreng van mijn kennis, ook de regiefunctie in handen. Daar ligt mijn kracht.

 • Tjerk Wierda
  Tjerk WierdaWEadvies

  Inkoop van ICT is, door de veranderende markt, een doorlopend proces. Dit vraagt actuele kennis en kunde van gemeenten. Ik realiseer doel- en rechtmatige verwervingen van ICT, hard-, software en dienstverlening. Dit resulteert in geborgde contracten, leveranciers- management en ontzorging van gemeenten.

 • Erik Bruel
  Erik Bruel

  Als adviseur en projectmanager daag ik organisaties uit om de waarom- en wat-vragen te beantwoorden. Zo SMART mogelijk. Dan pas het hoe. Ik heb veel ervaring met de implementatie van (geo)IT-systemen en basisregistraties. Volgens Prince2, scrum en Best Value. De cruciale succesfactor? Het wij-gevoel tussen klant en opdrachtnemer.

 • Coen Wessels
  Coen Wessels

  Ik help overheden bij het opstellen en invoeren van visie, strategie en architectuur voor de Geo-informatievoorziening. Daarbij sla ik een brug tussen technologie en gebruikers in verschillende domeinen. Het is mijn doel om processen, producten en diensten te verbeteren en organisaties (nog) beter te maken in het beheren en benutten van hun gegevens.

 • Tonnie van de Burgt
  Tonnie van de BurgtTirnanog

  Een overheid die wel antwoord geeft. Dat is mijn ambitie. Als informatiemanager en programmamanager heb ik ervaring met fusies. Mensen vinden veranderingen niet altijd prettig. Ik vind het leuk om die weestand te overwinnen. Dat begint met verbinding zoeken en eerlijk zijn over zowel de toekomst als het verleden.

 • Ralf Hermsen
  Ralf HermsenItect

  Ik verbind mensen met de IT in een organisatie. Vanuit mijn vakinhoudelijke kennis van informatie-architectuur heb ik de afgelopen twintig jaar aan veel verandertrajecten meegewerkt. Vaak als de technische rechterhand van de projectleider of als technisch projectleider, maar altijd vanuit een sterk hands-on perspectief.

 • Ingeborg Smal
  Ingeborg Smal

  Als ervaren trainer, coach, mediator en (interim)manager begeleid ik verandertrajecten binnen de (lokale) overheid. De sleutel voor het succes van die verandering is de mens. In mijn trainingen en coachingstrajecten staan de focus op bewustwording en inzicht in (eigen) gedrag, houding, communicatie èn talent centraal. Welk maatwerk ik ook lever, het zal altijd een combinatie zijn van theorie en praktijk – gebracht met aanstekelijk enthousiasme en betrokkenheid.

WILT U KENNIS MAKEN?

Neem dan contact op met één van onze consultants.
Of stuur een bericht naar info@quarant.nl.