Home / Over Quarant / Het team

Maak kennis met ons team en netwerk van partners

 • Herman Hogendoorn
  Herman HogendoornPartner

  Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.

  06 224 659 28

   

   

 • Jos Poels
  Jos PoelsPartner

  Gemeenten kunnen efficiënter werken als ze de nieuwste technische mogelijkheden gebruiken om hun werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld door digitaal, zaakgericht of objectgericht te werken. Ik help ze daarmee op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer.

  06 506 088 86

   

   

 • Wim Hoekstra
  Wim HoekstraPartner

  Er zijn nog genoeg mogelijk- heden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken met andere gemeenten en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de formele, wettelijke taken gewaarborgd blijven.

  06 212 606 38

   

 • Adrie van Bohemen
  Adrie van BohemenPartner

  Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar, zodat we samen nieuwe, betere oplossingen realiseren.

  06 533 714 87

   

 • Annemieke Claassen
  Annemieke ClaassenConsultant

  Ik ben een aanpakker. Gedreven en praktisch. Generalistisch en verbindend. Kwaliteits- en klantgericht. Ik houd ervan om te werken aan concrete doelen. Verder neem ik graag het voortouw om mensen bij elkaar te brengen. Het doel is om ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten en vakgebied een bijdrage te laten leveren aan het resultaat.

  06 220 178 41

 • Kitty Lommers
  Kitty LommersMarketing en sales

  Met mijn ervaring als marketing- en communicatieprofessional en projectmanager heb ik brede ervaring opgedaan in het vakgebied en gewerkt voor tal van klanten. Ik ga graag doel- en klantgericht te werk om gezamenlijk tot het beste eindresultaat te komen. Met deze kennis en enthousiasme ga ik het team ondersteunen in marketing en sales.

  06 547 601 44

 • Bart Kuiper
  Bart KuiperAdviseur opleidingen

  Ik zie mensen graag floreren. Met de ervaring die ik afgelopen jaren heb opgedaan, ontwikkel ik opleidingsprogramma’s voor medewerkers en organisaties. Precies op maat. Op basis van duidelijke testresultaten. En via een overzichtelijk opleidingenportaal. Zo kunt u de kennis binnen uw organisatie op basis van resultaten verder ontwikkelen.

  06 490 662 98

 • Ronald Morssink
  Ronald MorssinkConsultant

  Overheden spelen een steeds actievere rol binnen de i-samenleving. Dit vraagt veel. Als I&A-manager of vakspecialist ben ik in staat om de gewenste transformatie van de I&A-architectuur, de processen en het team aan te sturen. Daarbij zet ik de publiekprofessionals altijd centraal.

  06 575 828 88

 • Han Kuiper
  Han KuiperConsultant

  Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.

  06 241 336 38

 • Dianne Beukers
  Dianne BeukersConsultant

  Door mijn ervaring als DIV-medewerker, informatiemanager en recordmanager bij vele gemeentes heb ik geleerd hoe belangrijk een goede informatievoorziening is. De techniek hiervoor is prachtig, maar de mens moet zeker niet vergeten worden. Mens en techniek op elkaar aansluiten en op een slimme manier laten werken is wat ik graag doe.

 • Patrick Smolders
  Patrick Smolders

  Alleen met een goede, betrouwbare informatiehuishouding is het voor medewerkers mogelijk om de regie in handen te nemen. Ik heb 18 jaar ervaring op het snijvlak van automatisering, bestuur en administratie. Zo stond ik aan de wieg van landelijke applicaties als szwNet / CiVision Samenlevingszaken en de klantkant van systemen als het DKD en de digitale belastingaangifte.

 • Michiel Koster van Groos
  Michiel Koster van Groos

  Ik beschik over ruim 15 jaar ervaring in uitvoerende, adviserende en leidinggevende functies binnen verschillende organisaties in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor mij is de betrokkenheid en motivatie van mensen en het combineren van kennis en middelen tussen organisaties cruciaal om in de steeds turbulenter wordende marktomstandigheden te kunnen excelleren.

 • Jan Hoekstra
  Jan Hoekstra

  Ik begeleid lokale overheden bij veranderingen vanwege nieuwe wetgeving. Belangrijk hierin is de stap van theorie naar de praktijk. Mijn inzet bestaat meestal uit een combinatie van uitvoerende, adviserende en leidinggevende functies in het veranderproces. Daarbij maak ik gebruik van mijn ruime werkervaring, in zowel de zakelijke dienstverlening als in de ambtelijke wereld.

 • Peter van den Endert
  Peter van den Endert

  Ik ben een ervaren interim- en projectmanager die voor vertrouwen zorgt en verbindt. Ik geef advies op strategisch en tactisch niveau en toon daadkracht op operationeel niveau. Een ideale mix om bij complexe organisatievraagstukken binnen de lokale overheid telkens kleine doelstellingen te realiseren en zo binnen het groter geheel aanzienlijke stappen vooruit te maken.

 • Hans Vlak
  Hans Vlak

  Als specialist op het gebied van Informatielogistiek en innovatieve IT-toepassingen (o.a. Blockchain) begeleid ik organisaties bij het bepalen van hun strategische doelen. En ik denk mee over het stappenplan om die doelen te bereiken. De laatste jaren werk ik vooral voor lokale overheden. Mijn focus ligt op het snijvlak van de organisatie en de ICT.

 • André Zuidhof
  André Zuidhof

  De basis-, geo- en kernregistraties bieden lokale overheden veel mogelijkheden om de informatievoorziening en dienstverlening aan burgers, medewerkers en andere relaties actueler en betrouwbaarder te maken. Ik help gemeenten die mogelijkheden te ontdekken en ze daarna op een pragmatische manier te benutten. Met duidelijke afspraken vooraf over de resultaten. Daarnaast heb ik een natuurlijke flair voor het geven van presentaties.

 • Yvonne Roseboom
  Yvonne Roseboom

  Slim samenwerken vraagt om een frisse blik. Een opdracht of klantvraag moet echt multidisciplinair worden benaderd en niet vanuit één vakgebied of koker. Als interim-manager, kwartiermaker, projectleider of programmamanager realiseer ik slimme samenwerkingsverbanden, vooral binnen het sociale domein. Daarbij gebruik ik zeker ook mijn specifieke expertise als socioloog en veranderkundig adviseur.

 • Paul Entius
  Paul EntiusWEadvies

  ICT-samenwerkingen, bijvoorbeeld via Shared Service Center, zijn doelmatig dankzij een standaardisatie van hard-, software en dienstverlening. Ik ondersteun bij het ontwerp van de technische architectuur en de daadwerkelijke realisatie van (intergemeentelijke) samenwerkingen. Daarbij breng ik niet alleen mijn technische kennis in, maar neem ook graag de regiefunctie in handen. Die combinatie is mijn grote kracht.

 • Tjerk Wierda
  Tjerk WierdaWEadvies

  Inkoop van ICT is, door de steeds sneller veranderende markt, een doorlopend proces geworden. Dit vraagt veel actuele kennis en kunde van gemeenten. Die zijn echter vaak beperkt aanwezig. Ik realiseer doel- en rechtmatige verwervingen van ICT, hard-, software en dienstverlening. Dit resulteert in geborgde contracten, adequaat leveranciersmanagement en ontzorging van gemeenten op dit gebied.

 • Erik Bruel
  Erik Bruel

  Als adviseur en projectmanager daag ik organisaties uit antwoorden te formuleren op waarom- en wat-vragen. Zo SMART mogelijk. En dan pas het hoe. Ik heb veel ervaring met de implementatie van (geo)IT-systemen en basisregistraties. Volgens Prince2, scrum en Best Value. De cruciale succesfactor? Het wij-gevoel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

  • Coen Wessels
   Coen Wessels

   Ik help overheden bij het opstellen en invoeren van visie, strategie en architectuur voor de Geo-informatievoorziening. Daarbij sla ik een brug tussen technologie en gebruikers in verschillende domeinen. Het is mijn doel om processen, producten en diensten te verbeteren en organisaties (nog) beter te maken in het beheren en benutten van hun gegevens.

   • Nicole Hendriks
    Nicole HendriksOltheten OrganisatieOntwikkeling

    Het sociale domein is volop in beweging. Een prachtig, maar zeker uitdagend werkgebied voor organisatie ontwikkeling en verandering. Ik ben een analytisch en procesmatig denker en weet van een complex geheel hanteerbare componenten te maken. Ik ben een pionier en een veranderaar. Mijn kracht zit in het creatief verbinden van de strategie met de uitvoering. Hierin ben ik richtinggevend, besluitvaardig en resultaatgericht. In een veranderproces vind ik aansluiting bij alle actoren. Zo klaar ik de opdracht. Mijn benadering is mensgericht: coachend en enthousiasmerend.

   • Tonnie van de Burgt
    Tonnie van de BurgtTirnanog

    Een overheid die wel antwoord geeft. Dat is mijn ambitie. Als informatiemanager en programmamanager heb ik ervaring met fusies. Mensen vinden veranderingen niet altijd prettig. Ik vind het leuk om die weestand te overwinnen. Dat begint met verbinding zoeken en eerlijk zijn over zowel de toekomst als het verleden.

    • Ralf Hermsen
     Ralf HermsenItect

     Ik verbind mensen met de IT in een organisatie. Vanuit mijn vakinhoudelijke kennis van informatie-architectuur heb ik de afgelopen twintig jaar aan veel verandertrajecten meegewerkt. Vaak als de technische rechterhand van de projectleider of als technisch projectleider, maar altijd vanuit een sterk hands-on perspectief.

     WILT U KENNIS MAKEN?

     Neem dan contact op met één van onze consultants.
     Of stuur een bericht naar info@quarant.nl of via de contactbutton.
     Neem contact met ons op

     Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze diensten? Wij denken graag met u mee.