Home / Over Quarant / Het team

Maak kennis met ons team en netwerk van partners

 • Herman Hogendoorn
  Herman HogendoornPartner

  Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.

  06 224 659 28

 • Jos Poels
  Jos PoelsPartner

  Gemeenten kunnen efficiënter werken als ze de nieuwste technische mogelijkheden gebruiken om hun werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld door digitaal, zaakgericht of objectgericht te werken. Ik help ze daarmee op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer.

  06 506 088 86

 • Wim Hoekstra
  Wim HoekstraPartner

  Er zijn nog genoeg mogelijk- heden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken met andere gemeenten en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.

  06 212 606 38

 • Adrie van Bohemen
  Adrie van BohemenPartner

  Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar, zodat we samen nieuwe, betere oplossingen realiseren.

  06 533 714 87

 • Kitty Lommers
  Kitty LommersMarketing en sales

  Met mijn ervaring als marketing- en communicatieprofessional en projectmanager heb ik brede ervaring opgedaan in het vakgebied en gewerkt voor tal van klanten. Ik ga graag doel- en klantgericht te werk om gezamenlijk tot het beste eindresultaat te komen. Met deze kennis en enthousiasme versterk ik het team.

  06 547 601 44

 • Han Kuiper
  Han KuiperConsultant

  Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.

  06 241 336 38

 • Imke Lenkens
  Imke LenkensConsultant

  Mijn passie is het verder brengen van organisaties en haar medewerkers. Dit om het beste resultaat te behalen en hun werk optimaal te laten uitvoeren. Mensen openstellen voor nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang is daarbij essentieel. De publieksprofessional staat daarbij centraal. Kortom, ik help organisaties op het gebied van procesverbetering en verandermanagement.

  06 833 902 66

 • Klaas Bolte
  Klaas BolteConsultant

  Mijn kracht ligt op het gebied van informatiebeleid, projectportfolio, projectmanagement en het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen. Ik weet mensen mee te krijgen in een verandering en gezamenlijke belangen te behartigen. Ook heb ik gevoel voor het samenspel tussen bedrijfsvoering en politieke belangen.

  06 303 989 31

 • René Wanders
  René WandersConsultant

  Mijn specialismen zijn e-dienstverlening en informatiemanagement. Ik word enthousiast van het optimaliseren van processen. Met mijn pragmatische en betrokken aanpak houd ik de vaart in het proces en de juiste doelstellingen in het oog. Ook denk ik mee over een passende aanpak met visie op de toekomst.

  06 336 309 34

 • Job Coenen
  Job CoenenConsultant

  Als Consultant help ik lokale overheden met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te kunnen doen. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, hen een ander perspectief te bieden en medewerkers open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.

  06 271 459 62

 • Laurens de Vries
  Laurens de VriesConsultant

  Gemeenten hebben te maken met een complexe organisatie, complexe ICT en veel regeldruk van buitenaf. Mijn uitdaging? Met mijn brede kennis van gemeentelijke processen en systemen help ik om die complexiteit te reduceren en zorg ik voor verbinding tussen ICT en gebruikers.

  06 115 326 32

 • Marleen Duinkerken
  Marleen DuinkerkenConsultant

  In mijn werk overzie ik het geheel en ga de diepte in waar nodig. Ik maak ingewikkelde dingen simpel. Vooral bij complexe trajecten, zoals de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten, zorg ik ervoor dat de basis op orde blijft en dat er tegelijkertijd ruimte ontstaat om te verbeteren. Mijn favoriete vraag: wat als het wél kan?

  06 422 069 62

 • Menno van der Horst
  Menno van der HorstConsultant

  Mijn kracht is dat ik met een strategische en bedrijfskundige blik de impact van ontwikkelingen op de organisatie- en informatievoorziening kan analyseren. In combinatie met mijn enthousiasme zorg ik voor gedegen en breed gedragen analyses en voorbereiding op veranderingen en professionalisering binnen het publieke domein.

  06 244 763 74

 • Dennis van der Valk
  Dennis van der ValkConsultant

  Verandering is altijd en overal. Hoe mensen en organisaties op verandering kunnen anticiperen? Daar zit mijn passie. Dat is waar ik goed in ben. Ik help organisaties om voorbereid te zijn op continue verandering. Dit begint met het schetsen van een vlijmscherpe visie, het monitoren van ontwikkelingen en te denken in mogelijkheden.

  06 225 481 01

 • Joeri Primowees
  Joeri PrimoweesConsultant

  Mijn drive is organisaties stap voor stap beter te maken. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om de businesswensen naar IT te vertalen. En andersom, om met de mogelijkheden van IT de business te inspireren.

  06 276 540 80

 • Annemieke Claassen
  Annemieke ClaassenConsultant

  Ik ben een aanpakker. Gedreven en praktisch. Generalistisch en verbindend. Kwaliteits- en klantgericht. Ik houd ervan om te werken aan concrete doelen. Verder neem ik graag het voortouw om mensen bij elkaar te brengen. Het doel is om ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten en vakgebied een bijdrage te laten leveren aan het resultaat.

  06 220 178 41

 • Yvonne Roseboom
  Yvonne Roseboom

  Slim samenwerken vraagt om een frisse blik. Een opdracht of klantvraag moet multidisciplinair worden benaderd en niet vanuit één vakgebied of koker. Als interim-manager, kwartiermaker, projectleider of programmamanager realiseer ik samenwerkingsverbanden, vooral binnen het sociale domein. Daarbij gebruik ik ook mijn expertise als socioloog en veranderkundig adviseur.

 • Paul Entius
  Paul EntiusWEadvies

  ICT-samenwerkingen zijn doelmatig dankzij stan- daardisatie van hard-, software en dienstverlening. Ik onder- steun bij het ontwerp van de technische architectuur en de daadwerkelijke realisatie van (intergemeentelijke) samen- werkingen. Daarbij neem ik, naast de inbreng van mijn kennis, ook de regiefunctie in handen. Daar ligt mijn kracht.

 • Tjerk Wierda
  Tjerk WierdaWEadvies

  Inkoop van ICT is, door de veranderende markt, een doorlopend proces. Dit vraagt actuele kennis en kunde van gemeenten. Ik realiseer doel- en rechtmatige verwervingen van ICT, hard-, software en dienstverlening. Dit resulteert in geborgde contracten, leveranciers- management en ontzorging van gemeenten.

 • Erik Bruel
  Erik Bruel

  Als adviseur en projectmanager daag ik organisaties uit om de waarom- en wat-vragen te beantwoorden. Zo SMART mogelijk. Dan pas het hoe. Ik heb veel ervaring met de implementatie van (geo)IT-systemen en basisregistraties. Volgens Prince2, scrum en Best Value. De cruciale succesfactor? Het wij-gevoel tussen klant en opdrachtnemer.

 • Coen Wessels
  Coen Wessels

  Ik help overheden bij het opstellen en invoeren van visie, strategie en architectuur voor de Geo-informatievoorziening. Daarbij sla ik een brug tussen technologie en gebruikers in verschillende domeinen. Het is mijn doel om processen, producten en diensten te verbeteren en organisaties (nog) beter te maken in het beheren en benutten van hun gegevens.

 • Tonnie van de Burgt
  Tonnie van de BurgtTirnanog

  Een overheid die wel antwoord geeft. Dat is mijn ambitie. Als informatiemanager en programmamanager heb ik ervaring met fusies. Mensen vinden veranderingen niet altijd prettig. Ik vind het leuk om die weestand te overwinnen. Dat begint met verbinding zoeken en eerlijk zijn over zowel de toekomst als het verleden.

 • Ralf Hermsen
  Ralf HermsenItect

  Ik verbind mensen met de IT in een organisatie. Vanuit mijn vakinhoudelijke kennis van informatie-architectuur heb ik de afgelopen twintig jaar aan veel verandertrajecten meegewerkt. Vaak als de technische rechterhand van de projectleider of als technisch projectleider, maar altijd vanuit een sterk hands-on perspectief.

 • Ingeborg Smal
  Ingeborg Smal

  Als ervaren trainer, coach, mediator en (interim)manager begeleid ik verandertrajecten binnen de (lokale) overheid. De sleutel voor het succes van die verandering is de mens. In mijn trainingen en coachingstrajecten staan de focus op bewustwording en inzicht in (eigen) gedrag, houding, communicatie èn talent centraal. Welk maatwerk ik ook lever, het zal altijd een combinatie zijn van theorie en praktijk – gebracht met aanstekelijk enthousiasme en betrokkenheid.

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn op zoek naar een Consultant Informatiemanagement. Bekijk onze vacature. Wordt jij onze nieuwe collega?