Optimaliseren Informatisering Omgevingsdienst Achterhoek

Vanaf 1 april 2013 voert de Omgevingsdienst Achterhoek de wettelijke milieutaken uit voor tien gemeenten en de provincie Gelderland in de regio Achterhoek.

Kortetermijn-verbeteringen

Gekozen is voor het informatiseringsconcept ‘verlengde stekkers’ als overgang naar een definitieve inrichting. In de praktijk ondervinden medewerkers en partners teveel hinder van dit concept. Quarant heeft opdracht gekregen om in samenwerking met alle betrokken partijen kortetermijn-verbeteringen te definiëren. Parallel daaraan zal het informatiebeleid voor de komende jaren worden opgesteld.

Zie ook onze andere blogs over omgevingsdiensten.