Home / Informatie managen / Cloud / Peelgemeenten maken doorstart met hulp van Quarant

Peelgemeenten maken doorstart met hulp van Quarant

De vijf Peelgemeenten – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren – brengen per 1 januari 2017 in de bovenlokale uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten de backofficewerkzaamheden onder voor Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand en Minimabeleid.

Een grote sprong voorwaarts

Quarant begeleidt de Peelgemeenten. De infrastructuur (kantoorautomatisering, frontoffice en backoffice) wordt vanuit de cloud beschikbaar gesteld, processen worden opnieuw ontworpen en afgestemd en alle medewerkers worden getraind in het gebruik van de nieuwe functionaliteiten. De nieuwe samenwerking is voor de vijf gemeenten de gelegenheid om een grote sprong voorwaarts te maken op het terrein van de dienstverlening, de processen, de interne organisatie en de digitale ondersteuning.

Meer weten?

Wim Hoekstra zit namens Quarant in de stuurgroep bij de Peelgemeenten. Hij vertelt u graag meer over de Peelgemeenten. Zijn telefoonnummer is 06 21 26 06 38. Zijn e-mailadres is wim.hoekstra@quarant.nl.

Jos Poels
Jos Poels
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Het helpen van gemeenten bij het verbeteren van hun processen door het inzetten van de nieuwste technische mogelijkheden is mijn uitgangspunt. Ik help op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer. Meer informatie? 06 506 088 86
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten