Ontwikkel dienstverlening, informatiebeleid en I&A in samenhang

Gemeenten doen belangrijke ICT-investeringen voor minimaal vijf tot zes jaar. Wil je optimaal van die investeringen profiteren? Zorg dan voor een heldere visie op de ontwikkeling van de dienstverlening en bedrijfsvoering in die jaren. Op basis daarvan kun je samenhangende eisen voor het informatiebeleid, de ICT-architectuur en I&A-functies formuleren.

Datum
2 oktober 2017
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
4 min

Een nieuwe relatie met burgers en bedrijven

Nieuwe technologieën rond thema’s als open data, big data, mixed reality, Internet-of-Things en Smart Cities gaan een grotere impact hebben op de rol van gemeenten en de gemeentelijke organisaties. Dienstverlening wordt steeds meer het resultaat van het combineren van interne en externe databronnen en het daarop loslaten van algoritmes. Medewerkers die zich bezighouden met persoonlijke dienstverlening aan burgers en bedrijven, en participatie- en beleidstrajecten zullen steeds minder op het gemeentehuis aanwezig zijn, maar vooral in de buurten, de wijken en bij de diverse stakeholders. In het ‘gemeentehuis’ zullen vooral informatiemedewerkers, een kleine staf en het bestuur aanwezig zijn.

Vier krachten als katalysator van verandering

De volgende vier krachten vormen samen de belangrijke katalysator in de verschuivende rol van gemeenten:

  1. Social: informatie en kennis wordt gedeeld via sociale netwerken.
  2. Mobile: mobiele apparaten worden gebruikt voor communiceren, inkopen en werken.
  3. Analytics: informatie wordt geanalyseerd. Die analyse wordt gebruikt om van te leren en nieuwe ontwikkelingen te starten.
  4. Cloud: grotere datasets en flexibel omgaan met programma’s vraagt om werken in de cloud.

Daarnaast ontzorgen applicaties die als clouddienst worden afgenomen de afdeling I&A op het gebied van technisch beheer. Hiermee ontstaat er in potentie meer tijd om de aandacht te verleggen van beheer van automatisering naar innovatie door informatisering.

Samenhang tussen dienstverlening, informatiebeleid en ICT-investeringen

Bovenstaande ontwikkelingen gaan momenteel zo snel dat gemeenten die nu voor belangrijke ICT-investeringen staan, er verstandig aan doen eerst voor de komende jaren een heldere visie op de ontwikkeling van hun gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te formuleren. Die visie op de dienstverlening hoort de basis voor het informatiebeleid en cloudbeleid te zijn. Die vormen dan weer het uitgangspunt waarop een gemeente de gewenste ICT-architectuur kan schetsen en eisen aan nieuwe ICT-investeringen kan formuleren. Op deze manier zorg je voor samenhang tussen dienstverlening, informatiebeleid en ICT-infrastructuur.

afbeelding aanbesteding infrastructuur

Cloudbeleid als basis ICT-architectuur

Een cloudbeleid schetst de kaders waaronder ICT-diensten en -toepassingen in de cloud geplaatst kunnen worden. Daarbij hoort bijvoorbeeld de classificatie van data en informatiesystemen. Hierbij bepaal je voor ieder proces of databron welke servicemodellen (SaaS (Software as a Service), Paas (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) of On-Premise (lokaal of co-locatie)) en implementatiemodellen (Private, Public, Hybrid) toegestaan danwel gewenst zijn. Op basis daarvan kunnen architecten een high level cloudarchitectuur ontwerpen. Wanneer je deze SOLL-architectuur (gewenste situatie) vergelijkt met de IST-architectuur (huidige situatie), ontstaat er een stevige basis om aanbestedingseisen en gunningcriteria op te stellen.

De impact van cloudarchitectuur op I&A

Een cloudarchitectuur heeft niet alleen invloed op de keuze van applicaties, infrastructuur en leveranciers, maar ook op de rollen en processen binnen de ICT-beheerorganisatie. Er vindt een verschuiving plaats van operationeel technisch ‘datacenter’ beheer naar tactisch beheer van platforms. Regievoering, werken onder architectuur en kennis van koppelingen en datadistributie worden belangrijke vakdisciplines. Met het groeiende belang van data zal het aantal informatiseringsmedewerkers groeien, met rollen die variëren van gegevensmanagement en business intelligence tot en met informatieveiligheid en privacybescherming.

Business case een organisatiebrede opgave

We verwachten dat met bovenstaande ontwikkelingen het totaal aantal medewerkers bij I&A in gemeentelijke organisaties zal groeien. Gemeenten zullen moeten accepteren dat de I&A-begroting in de toekomst zal stijgen. Daarin volgen zij het pad dat andere organisaties met een een sterk administratief karakater al hebben doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan banken en verzekeraars. De baten zullen elders in de organsiatie gerealiseerd moeten worden. Daarmee wordt het oogsten van investeringen in ICT en informatisering dus een organisatiebrede opgave.

Meer weten?

Stel je vraag aan Wim. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: