Onopgeloste vragen rond de Berichtenbox

De Berichtenbox van MijnOverheid.nl biedt gemeenten veel voordelen. Het gebruik ervan past in een toekomstbeeld waarbij de overheid voornamelijk, of misschien zelfs louter, via digitale kanalen communiceert. Maar vraagtekens zijn er ook. Hoe om te gaan met digibeten bijvoorbeeld?

De keuze tussen papier en digitaal

Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat 95% van de burgers zelf wil kiezen of de communicatie met de overheid op papier of digitaal gaat. Van de laagst opgeleiden ziet bijna de helft geen voordeel in digitale diensten van de overheid.

Onbereikbaar

Verder beschikt niet iedereen in Nederland over een pc of tablet of de vaardigheden ontbreken om ermee om te gaan. Uit onderzoek van de Universiteit van Twente blijkt zelfs dat de helft van de 65-plussers en 19% van de laagopgeleiden elektronisch niet zijn te bereiken. Op welke manier ontvangen zij hun berichten als de overheid voornamelijk digitaal communiceert? De communicatie uitbesteden aan een gemachtigde lijkt een logische optie, maar dat is wel een aanslag op de privacy van mensen.

Kennis van berichten

En hoe weet je als burger dat een bericht op je wacht? Je kan de Berichtenbox een melding naar je e-mailadres laten sturen, maar wie is ervoor verantwoordelijk dat je dit goed regelt? Strikt genomen de burger zelf, omdat hij regelmatig moet kijken of er berichten voor hem zijn, net zoals hij zijn fysieke brievenbus moet controleren. Maar het duurt waarschijnlijk nog wel enige tijd voordat de overheid erop kan vertrouwen dat iedereen dit ook daadwerkelijk doet.

Strategie voor gemeenten

Lokale overheden hoeven deze vragen rond de Berichtenbox gelukkig niet allemaal zelf op te lossen. De Belastingdienst voert de elektronische dienstverlening stapsgewijs in en staat voor veel keuzes waarvoor gemeenten ook staan. Check daarom regelmatig de voortgang die de Belastingdienst maakt met de invoering en stem daar de eigen strategie op af.

Zie ook: