Het Nieuwe Leren stelt de medewerker centraal

Heeft u weleens te horen gekregen dat u een bepaalde opleiding mocht volgen zonder dat u daarom had gevraagd? Of dat u dit zelfs verplicht was? De kans is groot dat u dan vond dat de opleiding te simpel was voor u. Of misschien juist te hoog gegrepen. Wat deed dit met uw motivatie?

De eigen persoonlijke ontwikkeling

Medewerkers beseffen steeds meer dat de juiste kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor hun functioneren en ontwikkeling. Op de eerste plaats om de huidige werkzaamheden goed uit te voeren. Maar ook om zich, in een wereld die sneller verandert dan ooit, voor te bereiden op de toekomst. Omdat medewerkers ook weten dat kennis niet komt aanwaaien, zullen ze hun eigen kennisontwikkeling graag in eigen hand nemen.

P&O speelt een faciliterende rol

De tijd dat medewerkers werd verteld welke opleidingen ze mogen volgen, is dan ook aan het verdwijnen. Daar is Het Nieuwe Leren voor in de plaats gekomen. Medewerkers bepalen zelf wat ze leren, wanneer en hoe. Ze hebben daarbij wel de juiste middelen nodig. Personeel & Organisatie heeft hierin niet een bepalende, maar een faciliterende rol, bijvoorbeeld door te zorgen voor kennismetingen, de aanwezige kennis binnen de organisatie in kaart te brengen en een online leerportaal aan te bieden.

Kennismetingen als basis

Organisaties die Het Nieuwe Leren omarmen stellen kennismetingen beschikbaar waarmee medewerkers hun kennisniveau continu kunnen meten. Dit helpt medewerkers beter zicht te krijgen op lacunes in hun kennisontwikkeling. Die zijn vaak talrijker dan dat ze zelf beseffen. De uitkomst van zo’n test laat zien op welk gebied een opleiding of training nodig is, wat het niveau ervan moet zijn en wat de beste vorm (klassikaal, e-learning of blended learning) is.

Leren van elkaar

Voor kennisontwikkeling zijn niet altijd externe opleidingen of trainingen nodig. Directe collega´s weten vaak ook veel, zeker als het gaat om zaken die met de dagelijkse werkzaamheden te maken hebben. Door deze experts de rol van ambassadeur of superuser te geven, kunnen organisaties kennisdeling een flinke impuls geven. Dit begint met inzichtelijk te maken wie welke kennis heeft. Ook daar kunnen kennismetingen bij helpen. Bepaal vervolgens de beste manier om de kennis te delen. Voorbeelden zijn vraagbaak als superuser, ‘coaching on the job’ of een interne workshop.

Een persoonlijk leerportaal

Een centrale online leeromgeving of een persoonlijk leerportaal helpt medewerkers regie over hun kennisontwikkeling te nemen. Binnen zo’n omgeving vinden medewerkers onder andere kennismetingen, online opleidingen, handleidingen, tips en trucs, voortgangsmonitoren en inschrijfmogelijkheden voor klassikale opleidingen overzichtelijk bij elkaar. Bij onze projecten bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Peelgemeenten gebruikten de medewerkers het leerportaal Mijnopleidingen.nl.

Meer informatie over Het Nieuwe Leren

Quarant helpt lokale overheden kennisontwikkeling strategisch in te zetten, beter te organiseren en de vooruitgang ervan te monitoren. Wilt u meer informatie over Het Nieuwe Leren? Neem dan contact op met ons.