Netwerkbijeenkomst Quarant

We zijn trots op ons netwerk en onze netwerkpartners. We vinden het belangrijk om de gezamenlijke kennis en ervaring in het netwerk te delen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Dat doen we onder andere door het organiseren van de Quarant netwerkbijeenkomst.

Pitches van de netwerkpartners

Op de bijeenkomst van 17 november konden de netwerkpartners via zeepkistpitches zich aan de andere aanwezige netwerkpartners presenteren. Onze partners hebben veel specifieke kennis in huis wat betreft coaching, aanbestedingen, informatisering, automatisering en procesoptimalisatie. Kennis waarmee we onszelf graag verrijken en die we ook graag weer met onze opdrachtgevers delen. Zo zijn we samen sterker.

Visie gebruikersadoptie

Bart Kuiper (consultant Quarant) presenteerde het opleidingenportaal van Quarant, als onderdeel van het gebruikersadoptieprogramma. Succesvol digitaal werken is meer dan alleen werkprocessen van papier ontdoen en processen stroomlijnen. Het vraagt om specifieke vaardigheden van de medewerkers. Quarant levert testen om de vaardigheden te toetsen en zorgt met trainingen en een digitaal leerprogramma ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Visie Omgevingswet

Han Kuiper (Consultant Quarant) hield een presentatie over de komst van de Omgevingswet. Allereerst werden alle partners bijgepraat over wat deze wet precies inhoudt. Maar ook: wat betekent dit voor overheden? Wat voor veranderingen brengt dit met zich mee? Welke voorbereidingen moeten worden getroffen voor 2020 en wat staat er daarna nog te wachten? Conclusie: de Omgevingswet heeft een grote impact op mens en informatie .

Workshop Omgevingswet

Na de presentatie van Han namen de netwerkpartners deel aan een workshop waarin ze in groepjes de veranderingen door de Omgevingswet nader onder de loep namen. Per groep werden vragen over de Omgevingswet doorgenomen en acties benoemd voor onze klanten om zich voor te bereiden. En iedere netwerkpartner gaf aan op welke manier hij of zij denkt bij te kunnen dragen aan die verandering. Zo ontstond er een totaalbeeld van de grote slagkracht die Quarant samen met de netwerkpartners ook op dit terrein heeft. Hier is een mooi product uit voortgekomen ”Het digitale spoorboekje voor de Omgevingswet”. Met onze gezamenlijk ontwikkelde aanpak kan in ongeveer vier weken de impact van de Omgevingswet op de informatievoorziening in beeld worden gebracht.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het gebruikersadoptieprogramma, neem dan contact op met Bart Kuiper: 06 49 06 62 98, bart.kuiper@quarant.nl.
Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat dit voor uw organisatie gaat betekenen, neem dan contact op met Han Kuiper: 06 24 13 36 38, han.kuiper@quarant.nl.