Migratie Leeuwarderadeel vrijwel afgerond

Vanaf 2016 laat de gemeente Leeuwarderadeel alle ICT beheren door het Shared Service Center van Leeuwarden (SSL). Afgelopen jaar hebben de applicatiebeheerders, functioneel beheerders, gebruikers van Leeuwarderadeel en de specialisten van het SSL hard gewerkt om de migratie, van de huidige partner ICT Middelsee, tot een succes te maken.

Testmanagement door Quarant
Quarant is betrokken bij het testmanagement. Onder leiding van Jeroen Brens zijn alle applicaties aan grondige tests onderworpen. Elke applicatie heeft daarbij vier teststappen doorlopen: de TAT (technische acceptatietest), FAT (Functionele acceptatietest), GAT (Gebruikersacceptatietest) en PAT (Productieacceptatietest).

Grondig testen = soepele migratie
De kernapplicaties, zoals de kantoorautomatisering, Key2Burgerzaken, Key2Vergunningen en Key2Adressen en Gebouwen zijn inmiddels succesvol in beheer bij SSL. Het grondige testwerk heeft zeker bijgedragen aan de soepele migratie van ICT Middelsee naar SSL. Nu de laatste loodjes nog. De migratie is voor het einde van het jaar afgerond.

Meer informatie
Meer weten over het testen bij migratietrajecten? Neem dan contact op met Jeroen Brens: 06 41 705 405, jeroen.brens@quarant.nl.