Hoe neemt u medewerkers mee in een verandering?

U heeft alle mensen in de organisatie duidelijk uitgelegd wat er gaat veranderen. Er staat een heldere toelichting op intranet. U heeft weinig of geen vragen gekregen. Iedereen begreep het. En toch verloopt de verandering moeizaam. Mensen blijven doen wat ze gewend zijn te doen. Hoe kan dat toch?

Weten is geen kunnen

Weten is iets anders dan kunnen. Slechts een klein percentage mensen kan instructies direct uitvoeren. De meeste mensen moeten oefenen voordat ze een nieuwe vaardigheid of werkwijze beheersen. Belangrijke vragen bij veranderingen zijn dus: is er genoeg tijd om te oefenen? Gebruiken mensen de beschikbare oefentijd of schuiven ze dit in de waan van dag voor zich uit? Zijn de instructies duidelijk? Worden de instructies gevolgd of doen mensen gewoon wat ze zelf denken dat er gedaan moet worden?

Kunnen is geen doen

Kunnen is iets anders dan doen. Zelfs als mensen weten dat een verandering nodig is en de nieuwe vaardigheid of werkwijze kunnen uitvoeren, wil dit nog niet zeggen dat ze dit ook daadwerkelijk doen. Neem als voorbeeld gezond eten of voldoende sporten. Bijna iedereen weet dat dit verstandig is en zou het ook kunnen. Toch doen veel mensen het niet of halfslachtig. Er is doorzettingsvermogen voor nodig om een nieuwe vaardigheid of werkwijze in te slijten. En doorzettingsvermogen vraagt om persoonlijke ambitie. Voor organisatieveranderingen betekent dit onder andere dat er een duidelijk antwoord moet zijn op de vraag ‘what’s in it for me?’

Voordeel of noodzaak

Voor de motivatie is het prettig als een verandering medewerkers veel nieuwe voordelen oplevert. Soms is dat helaas niet het geval. Bijvoorbeeld omdat nieuwe wetgeving uitgevoerd moet worden en er juist extra administratieve handelingen bíjkomen. Dan is er sprake van noodzaak in plaats van voordeel. Noodzaak komt vaak van buiten, bijvoorbeeld door wetgeving of de politiek. Maar we zien in de praktijk ook organisaties die zelf noodzaak creëren. Denk aan gemeenten die prestatieafspraken met medewerkers maken en bijvoorbeeld het aantal afgehandelde aanvragen in beoordelingen laten terugkomen.

Weten, kunnen, willen en moeten

Gaat u een verandering doorvoeren in uw organisatie? Dan is het belangrijk dat u alle medewerkers daarin meeneemt en motiveert: van het management en teamleiders tot alle uitvoerende medewerkers. Bij de implementatie van de veranderingen is het dan goed om onderscheid te maken tussen ‘weten’, ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘moeten’. En aan alle vier deze zaken voldoende aandacht te besteden.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.