Kost Robotic Process Automation (RPA) werkgelegenheid?

Gaat Robotic Process Automation (RPA) werkgelegenheid kosten in onze backoffice organisatie? Deze vraag stelde een Informatieadviseur aan ons. Wim Hoekstra, Consultant bij Quarant, geeft antwoord: voor een individuele medewerker misschien wel, maar op organisatieniveau waarschijnlijk niet. Als een softbot routinematige digitale handelingen uitvoert, krijgt de publieksprofessional meer tijd om complexe producten en diensten te leveren.

Datum
12 mei 2018
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I&A organisatie op orde
Leestijd
3 min

Wat is Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) is het uitvoeren van routinematige (digitale) handelingen door softwarerobots. In fabrieken staan al decennialang robots die zware (routinematige) fysieke arbeid van mensen hebben overgenomen. De komende jaren zullen we zien dat softwarerobots (specifieker ‘gerobotiseerde informatie- en objectherkenningstechnologieën’) ons gaan ondersteunen bij routinematige digitale arbeid.

Softwarerobots

Deze softwarerobots (softbots) vormen een mooie combinatie van technologie, automatisering en robotica. Zij kunnen:

  • menselijke routinematige handelingen imiteren. Ze automatiseren de interacties die een gebruiker uitvoert binnen een applicatie of gegevensbron. Verwacht echter geen menselijk oordeel of analytische interpretatie;
  • ongeacht de herkomst van data gegevensstromen controleren, structureren, verrijken, valideren (classificeren), opslaan, communiceren of verzenden.

Oplossing voor ‘ALT-Tab’ legacy applicaties

RPA is een uitkomst voor organisaties met veel verouderde vakapplicaties (legacy applicaties). Die laten zich moeilijk inpassen in een moderne informatie-architectuur met slimme, op webservices gebaseerde koppelingen. Het gevolg is dat een medewerker bijvoorbeeld op basis van een bericht/document in de ene applicatie gegevens invoert, vervolgens met ALT-Tab naar een andere applicatie gaat om daar ook wat gegevens in te voeren, vervolgens een bestandje wegschrijft naar een fileshare, daarvan wellicht de file-name wijzigt, om vervolgens het proces af te ronden door een bericht te sturen naar weer een ander systeem.

Routinematige data- en taakverwerking

Informatiegedreven robots zijn efficiënt in het uitvoeren van administratieve routinematige data- en taakverwerking. Zeker als er sprake is van achtereenvolgende handelingen in meerdere niet-gekoppelde applicaties is de inzet van RPA snel rendabel. Leveranciers als Kofax Kapow of UiPath hebben voor dat soort situaties bewezen en snel te implementeren oplossingen.

RPA en werkgelegenheid

Inzet van RPA in een backofficeproces kan 40-50% besparing op uren opleveren. Op individueel niveau kan dit nare personele gevolgen hebben. Op organisatieniveau valt de impact waarschijnlijk mee. Dit omdat lokale overheden de komende periode geconfronteerd worden met de volgende ontwikkelingen:

  • De wereld wordt complexer: binnen de lokale overheid zien we dit al jaren terug in een gestage daling van het lbo/mbo-werk en een stijging van het hbo/wo-werk.
  • Vergrijzing: dit biedt mogelijkheden om een eventuele krimp door RPA op te vangen. Maar ook om medewerkers te werven met 21st century skills en het juiste opleidingsniveau.
  • Decentralisatie van rijkstaken gaat door. Het werk neemt toe.

Laat publieksprofessionals hun vak uitoefenen

Het A+O fonds heeft geconstateerd dat veel hbo/wo-geschoolde medewerkers binnen de lokale overheid vinden dat zij te vaak beneden hun niveau moeten werken. Dit gaat dan bijna altijd om routinematige digitale handelingen. Ons advies: laat die taken over aan een softbot. Dan kunnen de publieksprofessionals meer tijd besteden aan datgene waarvoor ze zijn opgeleid: complexe producten/diensten leveren, gecombineerd met een persoonlijke touch.

Meer weten over Robotic Process Automation?

Stel je vraag aan Wim. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: