KING wordt VNG Realisatie

Vanaf 1 januari 2018 verandert Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) haar naam in VNG Realisatie. De huidige werkzaamheden en projecten van KING blijven doorlopen. In 2018 krijgt beheer extra aandacht. Standaarden voor informatie-uitwisseling zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het bewaken ervan is ook een belangrijke taak voor gemeenten zelf.

Onderdeel van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

KING was al onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Door de naamsverandering wordt dit duidelijker. VNG ondersteunt gemeenten op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken. De huidige werkzaamheden en projecten van KING blijven gewoon doorlopen. Ingrid Hoogstrate, waarnemend directeur van KING, heeft aangekondigd in 2018 extra aandacht aan beheer te willen geven.

Samen standaarden opstellen en bewaken

Belangrijk onderdeel binnen het beheer zijn de standaarden voor informatie-uitwisseling die VNG Realisatie afspreekt met leveranciers. In onze visie zijn deze standaarden alleen van praktisch nut als gemeenten ze zelf ook gebruiken en bewaken. Het is niet verstandig als gemeenten op eigen houtje allerlei uitzonderingen of aanvullingen met leveranciers afspreken, hoe verleidelijk deze afspraken voor een specifiek product of oplossing ook zijn. Voor de toekomst maken dit soort uitzonderingen informatie-uitwisseling weer onnodig moeilijk.

Standaarden ook belangrijk voor AVG

Daarnaast maken uitzonderingen op de standaarden het lastiger voor gemeenten de veiligheid en privacy van gegevens te bewaken. Dit omdat standaarden zorgen voor transparantie over welke gegevens op welke manier worden uitgewisseld. Het helpt bij de waarborging van de veiligheid en privacy van gegevens. Een belangrijk onderwerp met de komst van de AVG. Ook op dat vlak wil je als gemeenten niet te afhankelijk worden van specifieke leveranciers.

Slim werken met standaarden

Een goed en effectief gebruik van standaarden is niet alleen een kwestie van techniek. Het vraagt ook om een slimme inrichting van de processen die horen bij gegevensbeheer. Quarant heeft veel ervaring met gegevensbeheer bij lokale overheden. Met onze kennis van de standaarden voor informatie-uitwisseling, producten van leveranciers en werkprocessen bij lokale overheden helpen we u graag uw informatievoorzieningen op een juiste manier te implementeren.