Jos Poels over Digitaal Ontvangst Portaal in Helmond

In de nieuwe VIP staat een interview met René Lodder, manager DIV van de gemeente Helmond en Jos Poels van Quarant over de implementatie van het Digitaal Ontvangst Portaal in Helmond.2015-VIP-magazine-1

Het Digitaal Ontvangst Portaal
Het Digitaal Ontvangst Portaal maakt bij de registratie van een poststuk gelijk een zaak in het zaaksysteem aan. Dit dankzij een StUF-koppeling met het DMS. Hierdoor zijn in Helmond de dossiervorming en registratie van binnengekomen stukken zijn niet langer het sluitstuk van een proces, maar de start ervan.

Andere manier van werken
Het Digitaal Ontvangst Portaal heeft niet alleen invloed op de werkzaamheden van de afdeling DIV. De hele organisatie krijgt ermee te maken, doordat werkvoorraden voortaan digitaal worden aangeleverd. Dit verkort de doorlooptijden. En informatie is voor medewerkers sneller en beter terug te vinden. In de praktijk moet de gemeente Helmond daardoor klantgerichter en efficiënter gaan werken.

Lees het hele artikel
Het artikel met René Lodder en Jos Poels vindt u hier als pdf.

Over het magazine VIP
VIP is een onafhankelijk platform voor Enterprise Information Management dat uitgegeven wordt door IP. Het eerste nummer van 2015 is een themanummer over ‘case management’. Meer informatie over het magazine vindt u op www.vipdoc.nl.