Inrichtingsvoorstel functioneel beheer A2-gemeenten

Voor de A2-gemeenten, Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, maakte Quarant een inrichtingsvoorstel om het functioneel beheer van alle applicaties voor de bedrijfsvoering gezamenlijk op te pakken. Dit inrichtingsvoorstel is inmiddels door het opdrachtgeversoverleg goedgekeurd.

Duidelijke uitgangspunten

In het inrichtingsvoorstel hebben we rekening gehouden met alle uitgangspunten die voor de samenwerking zijn afgesproken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om duurzaamheid, het verhogen van de kwaliteit van het beheer, verminderen van de kwetsbaarheid door versnipperde kennis en stabiliseren van de kosten. Verder willen de beheerders dicht bij de gebruikers aanwezig zijn.

Aansluiting IT-processen

De IT-organisatie maakt gebruik van het ISM–beheermodel. Daarom hebben we voor het functioneel beheer het FSM-model  gekozen. Met deze keuze sluit de beheerorganisatie naadloos aan bij de IT-processen.

Groeimodel

Verder hebben we gekozen voor een groeimodel als manier om medewerkers en beheertaken vanuit de gemeenten over te brengen naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In de komende periode worden de applicaties bij de drie gemeenten geharmoniseerd. Per applicatie wordt dan ook bekeken hoeveel beheer en welke kennis nodig zijn om volgens de opzet van het inrichtingsvoorstel te werken.

Meer informatie

Voor meer informatie over een gezamenlijk functioneel beheer binnen samenwerkingsverbanden kunt u contact opnemen met Adrie van Bohemen: 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.